annonse
PolitikkREAGERER: Farahnaz Bahrami reagerer på at anmodningsbrevet fra IMDI i følge rådmann Erling Straalbergs innstilling til kommunestyret skulle være "anstrengt". Foto: Arbeiderpartiet.

Integreringsdirektør mener det er situasjonen for bosetting av flyktninger er "anstrengt". Regiondirektør Farahnaz Bahrami i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber Alvdal kommune vedta å ta i mot flyktninger i tråd med IMDIs anmodning. – Det er dessverre et faktum at alt for mange flyktninger må vente for lenge på en bosettingskommune etter at de er innvilget opphold i Norge, minner Bahrami om.

– Situasjonen for bosetting av flyktninger i Hedmarkskommunene kan betegnes som "anstrengt" og det er derfor viktig at Alvdal vedtar bosetting i tråd med IMDIs anmodning, sier regiondirektør Farahnaz Bahrami i IMDI Indre Øst.

I Rådmannens innstilling til politikerne i Alvdal skriver Straalberg at det ikke er tida for å bosette flere enn fem flyktninger i 2012, til tross for at IMDI ber kommunen ta imot det dobbelte:

Vår moralske plikt å hjelpe

– Dessverre er verden omkring slik at det i framtiden vil fortsette komme flyktninger. Ordet dessverre brukes fordi det dreier seg om mennesker som ikke kan bo i sine hjemland på grunn av krig, sult, mangel på demokrati, forfølgelse med mer. Da vil det være vår moralske forpliktelse å hjelpe disse menneskene. Så er det viktig å påpeke at flyktningene også er en ressurs, både kulturelt og arbeidsressursmessig, skriver Straalberg men fortsetter: – På en annen side er det viktig at kommunene selv får inneha en viss grad av styring over flyktningmottak i den enkelte kommune. Kommunene kjenner best selv de lokale forutsetningene og hva som skal til for å lykkes med integreringen i egen kommune. Her kan IMDIs noe «anstrengte» anmodningsbrev virke provoserende for en kommune som ønsker å legge til grunn egne forutsetninger for å kunne lykkes med integreringsarbeidet, sier rådmannen. Han tilrår at kommunen tar i mot fem flyktninger i 2012 begrunnet  i boligsituasjonen i kommunen og bygningsmessige kapasitetsproblemer ved voksenopplæringen. Instillingen ble vedtatt i formannskapet forrige torsdag.  

Overfører ansvaret til andre kommuner 

Særlig ordbruken "anstrengt" har fått integreringsdirektør i IMDI Indre Øst, Farahnaz Bahrami til å reagere. Hun skriver i brev til ordfører og rådmann at hun deler rådmannens syn på at det er kommunene som best kjenner til de lokale forutsetningene, og som først og fremst ser mulighetene og utfordringene som det økte mangfoldet i befolkningen skaper, men ber kommunen likevel vedta bosetting i tråd med IMDIs anmodning: – Dersom noen kommuner vedtar å bosette færre flyktninger enn det IMDI har anmodet om vil det medføre at andre kommuner må ta større ansvar i bosettingsarbeidet, skriver Bahrami til ordfører og rådmann. – Det er fordelt 290 flyktninger til Hedmarkskommunene bor bosetting i 2012. Det er foreløpig bosatt kun 30 personer i Hedmark, skriver hun videre.

Ville utrede mer

IMDI ba i fjor høst Alvdal vedta å ta i mot ti nye flyktninger i 2012, en anmodning direktoratet måtte purre på i vår. Erling Straalberg ba om mer tid for å utrede saken. – Alvdal kommune er nå inne i en prosess der ulike sider ved kommunens integreringsarbeid gjennomgås. Det gjelder kommunens kapasitet på boligmarkedet, utfordringer knyttet til rom for undervisning og utredning av interkommunalt samarbeid. Alt dette arbeidet er nødvendig for å kunne legge til rette for et fortsatt godt integreringsarbeid, sa Straalberg til IMDI i mars.

– Vi bør klare 10

Venstres representant i kommunestyre og formannskap Live Stokstad tar til orde for bosetting av ti flyktninger og mener kommunen må kunne løse utfordringene dette vil føre med seg: – Alvdal kommune har bosatt 31 flyktinger siden 2009, og 30 av dem bor i kommunen. Det betyr at kommunen har lykkes, og jeg mener kommunen bør tilby å kunne bosette 10 i året framover også. Voksenopplæring, flyktningtjenesten, skoler, barnehager, næringsdrivende som tilbyr arbeidstrening, frivillige i sport og kulturliv, butikkansatte, jeg klarer ikke nevne alle som har vist vilje til å jobbe med integrering, til å ta bygda vår et skritt videre, til å løfte blikket og komme på hils med de nye, skriver Stokstad på Alvdal midt i vælas debattsider.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse