annonse
PolitikkMINDRE SYKETRANSPORT: Formannskapet går inn for storsykehus i sør for å forhindre unødig flytting av pasienter. Illustrasjonsfoto: Ivar Thoresen.

Formannskapet signaliserer at de ønsker et storsjukehus i Mjøsregionen. – Det er det eneste faglige alternativet, sa KrFs Arne Dagfinn Øynes i dagens møte. – Folk blir sendt i mellom sykehusene flere ganger daglig i Mjøsområdet. Det er det som veier tyngst for meg i denne omgang, sa ordfører Svein Borkhus.

Kommunen skal gi sin høringsuttalelse til Sykehuset Innlandet om den framtidige sjukehusstrukturen i Hedmark og Oppland. Sykehuset Innlandet har tre skisserte, framtidige scenario og ønsker tilbakemelding på hvilket omstillingsvedtak kommunene mener vil gi merverdi for pasientene og fremme kvalitet i behandlingen.

Til pasientenes beste

Ordfører Svein Borkhus innledet debatten i formannskapet med å understreke at endringene ikke er noe som skal skje morgen, men nærmere bestemt i 2025. I formannskapet var det enighet om at det er modell tre som er den faglig beste. – Denne innstillingen går ut på å etablere et nytt, stort sjukehus. – Folk blir sendt i mellom sykehusene flere ganger daglig i Mjøsområdet. Det er det som veier tyngst for meg i denne omgang, sa ordfører Svein Borkhus og la til at han har tro på gode løsninger for Nord-Østerdalen. – Sentrale myndigheter har respekt for avstandene oppi her, mente Borkhus.

Håper Tynset sjukehus består uansett

Senterpartiets Leif Langodden tok opp spørsmålet om Tynset sjukehus si framtid. – Jeg håper Tynset vil bestå uansett, enn så lenge, sa Leif Langodden. KrFs Arne Dagfinn Øynes sluttet seg til formannskapets fokus på scenario tre som han mente var det eneste faglige forslaget. Framtida for de små lokalsjukehusa var han ikke bekymra for: – De blir enda viktigere når det blir store sentrale sjukehus, mente han.

Vil styrke ambulansetjenesten

Formannskapet vedtok å gå for scenario tre, men et tillegg foreslått av Arbeiderpartiet som gikk ut på styrke ambulansetjenestene: – En sentralisering vil, for enkelte regioner, innebære lenger transport til de spesialiserte helsetilbudene. Ambulansetjenesten må derfor styrkes både kvalitativt og kvantitativt. I tillegg må det utvikles et mer differensiert ambulansetilbud for ulike behov for pasientgrupper, slik som helseekspresser med båreplasser, foreslo Arbeiderpartiet. Noe de fikk hele formannskapet minus en stemme, med seg på.

Fakta

Sjukehust Innlandet ønsker kommunenes innspill på omstrukturering av sjukehusa i Hedmark og Oppland. Høringsfristen er 15. mai.

De tre scenariene det ønskes innspill til er følgende:

  1. Videreutvikle dagens nettverksmodell som i korte trekk betyr å opprettholde dagens sjukehusstruktur.
  2. To akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus /LMS- tilbud (lokalmedisinske sentra).
  3. Ett akuttsykehus i Mjøsregionen, med desentraliserte lokalsykehus / LMS – tilbud

For scenario 2 og 3 forutsettes utredning av følgende 2 alternativer:

A. Avvikling av sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon

B. Fortsatt aktivitet ved de sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse