annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SKOLEDEBATT: Det forventes store vedlikeholdskostnader ved Steigen skole i åra framover. Nå blir det bred debatt om en ny barneskole i Alvdal. Foto: Ivar Thoresen

I arbeidet med omstillingsprosess og økonomiplan for Alvdal kommune har problemstillingene rundt framtidig organisering av skolene kommet for fullt. Rådmannen signaliserer et ønske om å bygge en ny felles barneskole. Tirsdag inviteres det til debattmøte.

Det er Alvdal Venstre som har tatt initiativ til møtet, og inviterer alle politiske partier og folk flest til en samtale om framtidas Alvdalsskole. Møtet holdes på møterommet hos Kontorbygg/DMT på Steia og starter kl. 19.30 tirsdag kveld.

Ønsker innspill

– Motivet er ikke en lokaliseringsdebatt, men en diskusjonr undt hvordan vi kan få til en best mulig skole i Alvdal i framtida, sier varaordfører Ola Eggset. Han legger til at ressurspersoner innen skole fra regionen kommer for å gi sine innspill.
  – Vi som politikere ønsker innspill fra folket. Vårt håp er at folk møter opp, da dette angår alle i Alvdal, sier Eggset.

Vanskelige spørsmål

Her er noen av problemstillingene som er utgangspunkt for møtet:
  Hva tror vi blir de største utfordringene for skolene våre?
• Handler det om å skaffe den beste lærerkompetansen?
• Handler det om å skape stabile og gode læringsmiljøer også med varierende elevtall?
• Handler det om å utnytte kompetanse og kapasitet best mulig?
• Hvilke andre funksjoner/roller mener vi framtidas skole skal ha utover å undervise/oppdra barn mellom 6 og 16?

Og noen mer konkrete og kanskje enda vanskeligere spørsmål:
• Er vi villige til å endre skolestrukturen, med andre ord bare én barneskole? Hva vinner vi, og hva taper vi?
• Kan vi tenke oss bare én grunnskole i Alvdal: 1-10?
• Er vi villige til å samarbeide med Tynset om skoledrift, for eksempel på ungdomstrinnet?
• Kan vi tenke oss et samarbeid med videregående skole om ungdomstrinnet/10.klasse?
• Dersom en barneskole legges ned, hva skal bygningsmassen brukes til?
  – Spørsmålene er mange og vanskelige. Svarene er ikke opplagte. Skal vi være oppdaterte og gode også i 2050, må vi faktisk begynne å tenke i inneværende kommunestyreperiode slik at vi kan handle fornuftig i den neste, heter det i invitasjonen til møtet.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse