annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FREDES: Garden Blostrupmoen på Plassen og setra i Folldal er en sjelden kulturminne-skatt som nå blir fredet. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret sluttet seg onsdag enstemmig til forslaget om fredning av garden Blostrupmoen på Plassen, med tilhørende seter i Folldal.

Bakgrunnen for saken er et fredningsforslag for eiendommen og setra fra Hedmark fylkeskommune, fremmet etter eiers ønske for å sikre anleggets kulturminneverdier for framtida.
  Politikerne var svært positive til tanken.

Prisverdig initativ

– Jeg er glad for at vi får denne saken. Dagens eiere har satt i stand og tatt vare på eiendommen på en flott måte. Et fredningsvedtak er en god belønning for dem, sa Gerd Marie Gjermundshaug (Ap).
  – Det er meget prisverdig at private sjøl vil frede garden de bor på. Det er en berikelse for Alvdal kommune at dette blir tatt vare på, supplerte Leif Langodden (Sp).

Kulturvernplan

Også Per Hvamstad (Sp) uttalte seg udelt positivt til saken.
  – Dette setter Alvdal på kartet. Det er ikke dagligdags at Riksantikvaren går inn for å frede en gard og en seter, sa Hvamstad og mente samtidig Alvdal kommune burde benytte anledningen til å utarbeide en kulturvernplan for kommunen. Det har kommunen hatt før, men det er lenge siden.
  – Forslaget fra Hvamstad er godt, men samtidig bør det vurderers som et element i kommunens totale planstrategi, sa Stein Hoset (V).
  Hoset og Hvamstads omforente forslag om å få kulturvernplan inn som en del av den totale planstrategien i Alvdal kommune ble enstemmig vedtatt.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse