annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 RETNINGSLINJER: Formannskapet ønsker retningslinjer for bruken av fondsmidler når det søkes om støtte til arrangementer, næringsetablering eller andre formål. Fra venstre: Leif Langodden (Sp), Mona Murud (Sp), Live Stokstad (V), varaordfører Ola Eggset (V), ordfører Svein Borkhus (Ap), rådmann Erling Straalberg, Vigdis Vestby (Ap) og Arne Dagfinn Øynes (Krf). Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet bevilget torsdag 20.000 kroner i økonomisk støtte til NM i gjeterhund og Mandelpotetfestivalen. Samtidig etterlyser både administrasjonen og politikerne retningslinjer for tildeling av slike midler.

– Kanskje burde vi i større grad sette av en pott som det kan søkes midler fra, hvor vi kan prioritere midlene ut fra de søknadene som kommer inn. På den måten kan vi se det mer i sammenheng, sette ting opp mot hverandre og prioritere på en bedre måte. Det vil sikre en helt annen prosess rundt de søknadene som kommer inn, ikke som nå, med løpende enkeltbehandlinger, foreslo Vigdis Vestby (Ap).
  Også administrasjonene var klar på at det er behov for å se nærmere på problematikken.
  – Når det gjelder støtte til næringsvirksomhet, arrangementer eller andre aktiviteter er kraftfond og tiltaksfond kommunens viktigste virkemidler. Disse har vedtekter som er fra 1995, og de er ikke spesielt spesifikke. Jeg ser et veldig behov for å ta en vurdering på hvordan disse midlene skal brukes. Vi har få føringer å forholde oss til, og det kommer mange søknader, sa rådmann Erling Straalberg.
  – Det blir for mye administrativt skjønn i disse sakene, mente rådmannen.
  Pr. i dag har Alvdal kommune rundt 5,6 millioner kroner i de to fondene, og de tilføres mellom 1,1 og 1,2 millioner kroner årlig.
  – Vi yter ikke kommunal støtte i særlig stort omfang, men for de som arrangerer og legger ned en stor innsats kan det være et håndslag som inspirerer og motiverer. Det er viktig at kommunale bidrag i slike sammenhenger ikke skal erstatte frivilligheten, men fremme den frivillige innsatsen, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf).

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse