annonse
PolitikkFORNØYD KOMMUNESTYRE: Ordfører Svein Borkhus (t.h.) og resten av kommunestyret var godt fornøyde med måten enhetsleder Henny Oddveig Kveen Brustad (t.v.) har tatt tak i arbeidet med reiselivet i Alvdal. Foto: Ole Sylte Heggset.

Torsdagens kommunestyremøte ble i forkant av de ordinære sakene orientert om statusen for reiselivsarbeidet i Alvdal. Enhetsleder kultur,Henny Oddveig Kveen Brustad, ga en oppsummering som politikerne var tilfreds med ut fra den korte tiden hun har jobbet med saken.

Enhetsleder Kveen Brustad understreket allerede innledningsvis at hun er innstilt på å legge sten på sten i sitt arbeid med å bidra til et løft i reiselivet i Alvdal.  - Det er veldig mange aktører som allerede har mye bra, og mange er også flinke til å selge hverandre, men siden jeg begynte med de første møtene i mars, er det også liten tvil om at vi kan få til mye mer med litt mer koordinering og felles opptreden, mente hun.

Destinasjon Røros

  - Kommunen er jo medlem i Destinasjon Røros, og betaler 150 000 kroner for dette i året. Men, uten at også enkeltbedriftene innen reiselivet i kommunen blir med mot destinasjonen som medlemmer, blir det tungt å få satt Alvdal på kartet. Hvordan vi best skal få dette til har jeg ingen god oppskrift på enda, men jeg vil i alle fall forsøke å løfte de som vil noe, sa Kveen Brustad.

Etter et møte 2.mai hvor de Aukrustsenteret, Taverna, samt Destinasjon Røros og kommunen ved enhetsleder kultur og rådmann deltok, har det blitt fulgt på med åpne møter og Bli kjent-tur i bygda, og vi opplever at Destinasjon Røros er veldig klar til å bidra til å fremme Alvdal og bygdas reiseliv. Det er aktørenes måte å melde seg inn og engasjere seg mot destinasjonsselskapet, som vi fortsatt enda ikke helt har funnet de gode løsningene på, sa Henny Oddveig Kveen Brustad.

Samarbeid og turistinformajon

Hun tror det er en del å hente på å samle næringslivsaktørene innen reiseliv og tilgrensende handel til flere diskusjonsmøter og Bli kjent-turer.  - Kommunen skal ikke ta en alt for aktiv rolle her, men jeg tror at vi ved å initiere til noen samlingspunkter og møter, så skal vi kunne få til noe, sa hun. Engasjementet må imidlertid finnes.

Foruten enkeltaktørene med campingplasser, servering, og øvrige tilbud, så enhetslederen også et potensiale i at det gjennom små grep kan skapes adskillig bedre reiselivsopplevelser mot opplagte besøksmål som Jutulhogget, Tron og Alvdal vestfjell også.

Måten en turistinformasjon i dag drives på, og hvordan en slik skal se ut i framtida, er det også på tide å diskutere, og her har kommunen luftet tanker om å tilby turistinformasjon for Alvdal på nettet.  - Slike ting er foreløpig bare på tankestadiet fra oss, og det er viktig med næringens innspill på slike ting.

Flere har et marked

Enhetslederen sa også at hun mener det er mange innen blant annet fiske og utmarksnæringer, samt andre tilleggsnæringer innen landbruket, som opplagt sitter på uutnyddede ressurser i Alvdal. Slike ting ønsker hun å drive fram diskusjoner på, og allerede kommende mandag 3. september er det møte Alvdal grunneierlag for å se på dagens status og framtidige muligheter i forhold til blant annet fiskeressursene i Alvdals vann og elver.

  - Neste uke skal jeg så delta på et seminar i Lom som setter fokus på utmarksnæringer, hvor også enhetsleder Mariann Totlund fra enhet landbruk og miljø, skal delta. Her håper jeg også å få ideer med meg tilbake, og forhåpentligvis kan vi bidra til at enkelte finner det verdt å satse på alternative næringer, i tilknytning til det aktive landbruket vi har i bygda, avrundet kulturlederen.

  - Med tanke på de få månedene du har sittet i stillingen har du jammen satt deg inn i og iverksatt mange fine prosesser, sa en fornøyd ordfører Svein Borkhus da han takket enhetslederen for orienteringen.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse