annonse
PolitikkSPURTE OM STEIMOSLETTA: Ordfører Svein Borkhus svarte torsdag kveld på spørsmål fra Senterpartiets Kristian Hansæl, knyttet til framdrift for å sikre etableringer på næringstomtene på Steimosletta. Foto: Ivar Thoresen.

Senterpartiets Kristian Hansæl fremmet på torsdagens kommunestyremøte en interpellasjon til ordfører Svein Borkhus (Ap) om framdrift og kommunens eventuelle aktivitet i forhold til å sikre etableringer på det opparbeidede tomtearealet mellom Taverna og Statoil.

Slik lød Kristian Hansæls interpellasjon:  - Ordfører Svein Borkhus. Synes det er synd at det ser ut som om det ikke skjer noe på Steimosletta. Har du noe informasjon om hva som skjer eller ikke skjer, har det meldt seg noen interessenter?

Har prioritet

Svein Borkhus svarte deretter på det grunngitte spørsmålet med å forsikre om at det jobbes med konkrete interessenter og at dette arbeidet har høy prioritet.

- Ordføreren kan bekrefte at det nå jobbes seriøst med utvikling av Steimosletta. Ordfører kan også bekrefte at det arbeides mot 2-3 konkrete aktører som viser interesse for utvikling på dette området. På dette stadiet kan ikke ordfører si noe om hvem eller hva slags virksomhet det er snakk om, av hensyn til de involverte. Veien fram kan være lang, en kan lykkes og en kan ikke lykkes, men ordføreren skal sørge for at trykket på dette viktige arbeidet holdes oppe, lød første del av svaret.

Parallelle prosesser

Videre hadde ordføreren noe informasjon om prosesser som ellers påvirker prosessen.

  - Det er imidlertid flere ting som må foregå parallelt. Flomforebygging er ett eksempel. Det er nå krav om sikring mot 200-årsflom, og NVE arbeider med plan for heving av flomverkene.

  - Statens vegvesen starter nå regulering med formål ny bru over Glåma. Det kan bety endrede avkjørselsløsninger inn på området fra syd. Når signalene fra vegvesenet er klare nok, vil kommunen be om møte med grunneiere for å få på plass fullføring av ringvegen fra Grimshaugen til Jonstad. Dette vil forhåpentligvis skje i nærmeste framtid, sa ordføreren.

- Skal selges ordentlig

  - Alvdal skal «selges» på en ordentlig måte, og det skal være kvalitet over det som presenteres. En presentasjon med et godt tverrsnitt av bygda er nå på det nærmeste avsluttet. Dette innbefatter Alvdals kvaliteter og muligheter, herunder også dokumentasjon av biltrafikken på Rv 3, avrundet ordfører Borkhus i sitt svar til kommunestyret og representant Kristian Hansæl.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse