annonse
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SPOR ETTER SEG: Alvdal turforening setter spor etter seg hver vinter og ønsker nå å kjøpe ny løypemaskin. Formannskapet sier nei til økonomisk støtte. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet i Alvdal gikk med fem mot to stemmer mot rådmannens innstilling og sa nei til å støtte Alvdal turforening med 70.000 kroner til kjøp av ny løypemaskin.

Alvdal turforening vil vedta eventuelt kjøp av ny løypemaskin på sitt årsmøte i november, og har derfor søkt kommunen om et tilsagn på støtte. 70.000 kroner utgjør 5% av kjøpesummen til den nye løypemaskinen som Turforeninga nå ønsker å kjøpe, samtidig som de bytter inn sin gamle maskin fra 2007.
Ikke overbevist

– Det er fem år siden forrige gang vi hadde en tilsvarende søknad. Jeg er enig med rådmannens saksvurdering om at det kan virke fornuftig å kjøre maskinen de har i flere år, og jeg er ikke helt overbevist om det er riktig å gi støtte til dette nå. I så fall bør formannskapet be årsmøtet i Turforeninga vurdere om dette er god økonomihåndtering, sa ordfører Svein Borkhus (Ap), og foreslo overfor formannskapet å si nei til søknaden om støtte. Han påpekte også at det ut fra Turforeningas regnskap kan se ut som løypemaskin er nedskrevet med langt mindre enn det som er reelt verditap.
  – Jeg håper årsmøtet i Alvdal turforening ser på dette, og om de ut fra det mener det er riktig og viktig med ny løypemaskin, vurderer jeg gjerne en søknad på nytt, fortsatte ordføreren.

Brukerne kan betale

Borkhus fikk støtte fra varaordfører Ola Eggset (V)
  – Det hersker ingen tvil om at Tuforeninga gjør en god og viktig jobb. Men jeg har stusset over det samme som ordføreren bemerker, sa Eggset.
  – Sier vi ja her, hvem skal vi da si nei til? spurte Eggset videre.
  – Her inviteres vi til å ta del i driften av Turforeninga. Kjøring av skiløyper er kjernen i deres drift og at det gjøres en kjempejobb med det er ubestridt. Men jeg er betenkt på å bruke av fellesskapets penger til dette. Dette er noe jeg mener brukerne kan være med å betale for. Jeg er sjøl en ivrig bruker og bidrar gjerne, framholdt Eggset.

Folkehelse

Arbeiderpartiets Janne Lunaas fulgte opp:
  – Turforeninga bidrar betydelig til folkehelse gjennom sine tilbud, men vil de bidra i mindre om de ikke har den nyeste løypemaskina?
  – Jeg sier ikke at vi ikke skal bidra, men jeg har også en følelse av at det er riktig å vurdere om nåværende maskin kan gjøre jobben to-tre år til, mente så Arne Dagfinn Øynes (Krf).
  Senterpartiets Leif Langodden og Mona Murud støttet rådmannens innstilling om å bevilge 70.000 kroner i støttet til kjøp av ny løypemaskin.
  – Oppkjørte løyper for alle, over alt og til en hver tid er viktig i et folkehelseperspektiv. For å få til det er det viktig å ha rasjonelt materiell. Og hvis Turforeninga mener det er fornuftig å bytte nå, blander jeg meg ikke bort i den vurderingen. 70.000 kroner er ikke mye penger - det er ikke snakk om mer enn 14.000 kroner pr. år hvis vi deler det på fem år. Jeg synes det er viktig å være med på dette, sa Langodden.
  Forslaget fra ordfører Svein Borkhus om å avslå søknaden fikk fem stemmer. Rådmannens innstilling fikk to stemmer.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse