annonse
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 DILEMMA: Viktig å holde fokus på integrering selv om voksenopplæringen for flyktninger og arbeidsinnvandrere flyttes til Tynset, påpekte både Leif Langodden (Sp) og Live Stokstad (V) (til høyre).  I midten Mona Murud (Sp). Foto: Ivar Thoresen

Under forutsetning av minst to samarbeidende kommuner, i tillegg til Tynset, slutter seg til samarbeidsavtalen, går formannskapet i Alvdal inn for et samarbeid om norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Alvdal, Folldal, Tolga og Tynset kommuner har utredet mulighetene for et samarbeid på området, blant annet fordi de tre minste kommunene har klare indikasjoner på smådriftsulemper.

Integreringsfokus uansett

– Det er synd at voksenopplæringen for arbeidsinnvandrere og flyktninger må flyttes til Tynset, men det er en dyd av nødvendighet, sa Venstres Live Stokstad.
  – De som har jobbet med det her i Alvdal har gjort en kjempejobb, men integrering er det aller viktigste. Og de som ikke lærer seg norsk vil ha problemer med å bli integrert. Da er det bedre at de blir integrert i Nord-Østerdal enn at de ikke blir ingegrert i det hele tatt. Dessuten er det gunstigere å lære seg et språk i det sosiale rom, med flere medelever ved Opplæringssenteret på Tynset. Dette betyr heller ikke at vi skal slutte med integrering i Alvdal. Blant annet skal ungene deres fortsatt gå på skole her, sa Stokstad.
  –  Dette er et dilemma, men det er viktig at vi holder fokus på integrering i lokalsamfunnet uansett, supplerte Leif Langodden (Sp).

Besparelse

– Det er ikke tvil om at dette representerer en besparelse for oss, sa rådmann Erling Straalberg.
  – Vi klarer ikke å legge til rette et forsvarlig pedagogisk tilbud innenfor de tilskuddene vi får når det ikke er flere personer det er snakk om. Derfor er dette den beste løsningen for oss, sa Straalberg og pekte også på utfordringen knyttet til egnede lokaler for voksenopplæringen.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse