annonse
PolitikkLYDHØR FRP-ER: Bård Hoksrud lyttet mye, og uttrykte stor sans for innlederne lokalt som kom med nyttig informasjon basert på sine erfaringer med bruken av rv. 3 og Statens Vegvesen som forvalter av veistrekningene våre. Foto: Ole Sylte Heggset.

Transport- og kommunikasjonskomitèens nestleder, Bård Hoksrud fra Frp, lovde å ta med seg signalene fra entrepenør Jan Inge Gjermundshaug og transportør Inge Espeland inn til Stortinget.  - Etter stortingsvalget neste høst, når vi har en ny regjering på plass, skal dere begge få møte samferdselsministeren lovde han, i god tro på at Frp da er et av regjeringspartiene.

 Mellom 40 og 50 nord-østerdøler var på plass i møterommet på Taverna da møtet med rv. 3 som tema startet opp onsdag kveld. Alvdal og Tynset Frp var arrangører og innledet ved henholdsvis Inge Rune Wahlstrøm og Arne Georg Aunøien. Sistnevnte løftet fram statistikk omkring rv.3-strekningen fra den starter på Kolomoen i Stange og nord til Ulsberg i Rennebu kommune. Både årsdøgnstrafikk totalt, og tall for yrkestransporten langs veien ble lagt fram. Aunøien kommenterte også den dystre statistikken for trafikkdrepte, og pekte på hvor langs rv. 3 dødsulykkene skjer.

Rv. 3 som arbeidsplass

Første eksterne innleder var Espeland Transport ved innehaver Inge Espeland, som fortalte om sine erfaringer med rv. 3 som arbeidsplass for de 40 trailerne han til enhver tid har på norske veier, og der rv. 3-strekningen da er den de selvsagt ferdes mest på. 

  - Veistandarden langs rv. 3 er i utgangspunktet ikke verken verre eller bedre enn andre strekninger vi ferdes på her til lands. Vestlandet har tross alt både smalere og dårligere standard på enkelte av sine veier. Men, rv. 3 er en strekning der farten er høyere og slik sett blir det med litt for smale veier og spesielt broer, som også er underdimensjonert i forhold til dagens ønskede lastevekter, en arbeidsplass som vi ikke kan være tilfreds med, sa Espeland.

Sliter ut dekk og deler

  - Veistandarden i kombinasjon med at veien er en transportetappe med maksimal fart på bilene som da har vekter på 50 tonn inkludert lasten, bidrar for oss til et langt høyere vedlikeholdskostnader på bilene. Dekk og øvrige slitedeler i hjuloppheng må raskere skiftes ut, og dette er for oss med å gjør oss mindre konkurransedyktig på priser, mente han. Som eksempel viste han til at støtdempere på hans biler må skiftes på rundt 200 000 km, mens konkurrenter på svensk side med den flotte standarden på deres veier, kan kjøre opp mot det dobbelte i kjørelengde før demperne må byttes ut.

På dekkslitasje har vi vært i diskusjon med dekkleverandørene gjentatte ganger, fordi vi opplever skjevslitasje og leverandørene mener dette ene og alene går på rv. 3 og standarden på veidekket. All tungtrafikken sliter ut veidekket raskere og med sporete asfalt blir det for sjåførene en konsentrasjonsøvelse og kjøre opp og ned Østerdalen, fortalte Inge Espeland.

Han fikk støtte fra blant andre tidligere transport på Tynset, Arne Røsten, som dessuten var krystallklar på at jernbanen i dag ikke er en reell sammneligning for å ta over mye av transporten som skjer på rv. 3.  - Noen byråkrater og miljøforkjempere vil ha det til at mer transport over på bane er mulig, men så lenge det ikke finnes lossemuligheter igjen langs jernbanesporet, samt at kapasiteten for å ta gods av og på bane, og videre ut i distriktet må bygges opp på ny, er dette en håpløs framstilling, mente Røsten.

Avslutnignsvis tok Espeland også opp den forskjellsbehandlingen som gjøres opp mot et stadig økende antall utenlandske transportfirma i markedet.  - Når vi skal ut av landet må vi betale en veiskatt. Utenlandske firma slipper denne inn til Norge, og kjører samtidig både fortere, overholder i liten grad kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og har alt for ofte for dårlig utstyr å kjøre med i forhold til sikkerhet. Dessuten vet jeg at de oppfordres til å stoppe midt i veien, dersom de for eksempel ikke kommer opp en glatt vei. Da stoppes trafikken og veihjelpen blir gratis, mot om de hadde stoppet på kanten og latt trafikken passere, avrundet han.

Rv3 IngeEspelandGIR ØKTE KOSTNADER: Inge Espeland framholdt at rv. 3's dekke gir Espeland transport langt større vedlikeholdskostnader enn mange av konkurrentene.  - Dekk og øvrige slitedeler i hjuloppheng må skiftes på halvparten av den kjørelengden våre konkurrenter opplever som nødvendig, og dermed blir det en øvelse å være konkurransedyktig på oppdragene, sa han.

- Vegvesenet sløser

Jan Inge Gjermundshaug var neste innleder, og som for Espeland ble det også her en god del kommentarer fra salen underveis.  - Min erfaring med rv. 3 er jo som entrepenør hvor vi som på mange andre veistrekninger har lært Statens Vegvesen å kjenne som oppdragsgiver. Det vi opplever er at Vegvesenets ansatte prosjektører ikke har praktisk kunnskap, og at dersom vi og andre entrepenører fikk være med i prosjekteringen, så kunne langt lengre strekninger blitt oppgradert for samme prisen, sa han.

  - Dette er sløsing med skattekronene, mente Jan Inge, og var tydelig på at vegvesenets prosjektansvarlige også enkelte ganger har gått forbi dem i anbudene, og valgt dyrere løsninger på tynt grunnlag.  - Når den entrepenøren med størst kunnskap og erfaring innen betongarbeid i Nord-Østerdalen ikke ansees som en god nok underleverandør i vårt tilbud inn til vegvesenet, og de i stedet velger et anbud som lå 10 millioner over oss i pris, da er det kun sløsing som er dekkende ord, sa Gjermundshaug. Han understreket at dette da ikke var et prosjekt langs rv. 3, men det bare illustrerer virkeligheten vi må forholde oss, sa han.

Ellers om rv. 3 sa Gjermundshaug at de jo har stor erfaring med bruken av veien som sådan også, og han gruer seg til den dagen at telefonen ringer med beskjed om at en av Gjermundshaug Anleggs 110 ansatte har omkommet i en bilulykke på veien.  - Den dagen kommer trolig, men jeg håper vi får være med å forbedre mye av veien så risikoen i alle fall kan bli mindre, sa Jan Inge Gjermundshaug.

Rv3 JanIngeGjermundshaugBLANDET ERFARING:  - Statens Vegvesen kunne invitert oss og andre entrepenører med i prosjekteringen av veistrekningene sine. Da kunne vi oppgradert mye mer vei for de samme pengene, sa han.

Lydhør stortingsrepresentant

Bård Hoksrud fra Frp er nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè, og var glad for å få komme til Alvdal og bli møtt med så gode innspill og i debatten om veistandarden på rv. 3. Etter å ha kjørt langs veien i går, var han frustrert over standarden, og det han mente å se var kun småflikking på de fra før fineste veistrekningene.  - For meg er det opplagt at dere som både har vært med å bygd ut ulike strekninger og samtidig bruker veien mye, må bli hørt, sa han.

  - Når vi neste år forhåpentligvis får en plass i regjeringskorridorene, skal vi sørge for at den nye statsråden for samferdsel får treffe dere omgående, lovde Hoksrud med adresse til Gjermundshaug og Espeland.  Det er dere vi må lytte til, vel så mye som byråkratene hos Vegvesenet. De skal handle ut fra politiske vedtak i neste omgang, sa den klartalte Frp-eren.

Lokale strekninger

Til slutt i møtet ble det diskusjon omkring lokale strekninger av rv. 3. Fra fylkespolitiker i Frp, Tor Andrè Johnsen, var han klar på at en rv. 3 ut på Øya forbi Alvdal ikke var noe å frykte.  - Jeg skjønner at handelsstanden er bekymret, og at det finnes eksempler på at dette har vært vellykket, sa han.

- Mange om ikke alle i salen var nok enige i det, men det er i alle fall viktig at vi nå tar en beslutning som står seg i mange år framover, sa Inge Rune Wahlstrøm i Alvdal Frp etter møtet. I kveld skal Statens Vegvesen legge fram sine planer ovenfor kommunestyret for ei ny bru over Glomma i Alvdal, og det som blir vedtaket til sist her, vil det ikke være mulig å gjøre noe med i min levetid, sa Inge Rune som kommunestyrerepresentant.

Han var glad for det store frammøtet i salen, og at det lot til å være bred politisk enighet i regionen om rv.3's viktighet for næringsliv og bosetting i Nord-Østerdalen. Både Alvdals ordfører Svein Borkhus (Ap), varaordfører Ola Eggset (V) og Tynset-ordfører og regionrådets leder Bervsend Salbu (SV), var alle tydelige på rv.3's betydning for oss her nord i dalen, men som Salbu sa.  - Det er en kamp vi hele tiden må kjempe, ettersom kjøttvekta er større sørover, og siktet til at vår region er liten i bosetting mot de mer urbane områdene fra Elverum/Hamar og sørover.

Rv3 salenSTORT OPPMØTE: Både lokale alvdøler og øvrige nord-østerdøler, samt politikere fra nær alle parti, var representert i salen under onsdagens rv.3-møte på Taverna. Foto: Ole Sylte Heggset.

Rv3 BersvendSalbuENIGE I DET MESTE: Politikerne i salen var enige i mye omkring den generelle standarden og behovene for utbedringer langs rv. 3. Regionrådets leder og ordfører på Tynset, Bersvend Salbu (SV), framholdt samtidig at det er en evig kamp mot "kjøttvekta", i og med at vi er få i vår region som ofte har et annet syn enn i de befolkningstette områdene fra Elverum/Hamar og sørover. Foto: Ole Sylte Heggset.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse