annonse
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

STOR AKTIVITET: Alvdal idrettslag har stor aktivitet for bygdas barn og unge året rundt, og håper de får beholde den kommunale støtten i vanskelige økonomiske tider. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal idrettslag uttrykker i et brev til Alvdal kommune bekymring for at støtten til lag og foreninger er noe av det som kan bli kuttet i en krevende budsjettprosess for kommunen.

– Alvdal idrettslag har forståelse for at det i en trang kommuneøkonomi handler om prioriteringer. Men vi har tro på at det å opprettholde de små bidragene som blir tilgodesett frivillig arbeid har stor betydning og gir signaler om at arbeidet verdsettes. Motivasjon og stor dugnadsinnsats i frivillig arbeid tilfører næringslivet og Alvdal som bygd betydelige verdier, skriver styreleder Bjørn Åsen i Alvdal IL i idrettslagets innspill til budsjettprosessen i kommunen.

Driftsstøtte

Alvdal idrettslag og Alvdal turforening har de siste 10-12 årene mottatt 120.000 kroner årlig i støtte til stillingen som driftsoperatør. Tilskuddet brukes i sin helhet til drift av idrettsanlegg og kjøring av skiløyper.
  – Alvdal idrettslag og Alvdal turforening tilbyr velstelte idrettsanlegg og oppkjørte skiløyper hver dag til beste for bygdas innbyggere. Anslagsvis har Alvdal idrettslag og Alvdal turforening en kostnad på 1,9 millioner kroner i året på drift av anlegg og oppkjøring av skilløyper. Det kommunale driftstilskuddet utgjør da ca. 6% av den totale kostnaden til drift, skriver Åsen og anmoder kommunestyret sterkt om å opprettholde driftstilskuddet.

Kulturmidler

Idrettslaget ber også kommunen om å opprettholde potten med generelle kulturmidler, som årlig fordeles til frivillige lag og foreninger etter søknad.
  – Gjennom tildelte kulturmidler er vi i stand til å tilby aktiviteter utover den tradisjonelle idretten, skriver Alvdal ILs leder Bjørn Åsen og viser til høstens populære svømmeopplæringstilbud som et godt eksempel på det.
  – Kommunestyret anmodes om å opprettholdet budsjettposten for søknadsbaserte kulturmidler, skriver Åsen på vegne av Alvdal IL i brevet til kommunen.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse