annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

ALLES ANSVAR: – Den uformelle integreringen av flyktningene er noe hele bygda må ta ansvar for, sa Vigdis Vestby i formannskapet torsdag. Foto: Ivar Thoresen?

Formannskapet vedtok torsdag at Alvdal kommune skal ta i mot fem enslige flyktninger i løpet av 2013. Tallet kan justeres opp til ti hvis det er snakk om tre små familier.

Anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er at kommunen skal ta mot 12 flyktninger i 2013, og det ligger i formannskapets vedtak at det skal jobbes for å nå dette tallet så framt egnede boliger blir tilgjengelig. Det er de ikke pr. i dag, derfor er tallet lavere.
  Det kan være aktuelt å kjøpe eller bygge boliger, og flere i formannskapet var tydelig på at det er en satsing kommunen må gjøre.

– Det er også viktig at vi har noen tanker også rundt den uformelle integreringen av flyktningene, påpekte Vigdis Vestby (Ap).
  – Den integreringen som skjer på fritida gjennom idrettslag, kor, korps eller andre aktiviteter er noe hele bygda må ta ansvar for. Vi må bli god på dette for å lykkes med integreringen, sa Vestby.
  Leif Langodden (Sp) var helt enig.
  – Flyktningekonsulenten har ikke nok tid tid dette, men det er små ting som betyr mye og som må tas på alvor, sa Langodden.
  Venstres Live Stokstad fulgte opp med å si at det er mange lyspunkter i fortellingen om integrering av flyktninger i Alvdal.
  – Vi har bosatt over 30 flyktninger siden 2009 og det går veldig bra med mange av dem, sa Stokstad og ivret for at kommunen skulle legge til rette for å ta i mot så mange som IMDI har bedt om.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse