annonse
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FORTSATT BRANNSTASJON: Thorestrøa (nærmest) blir fortsatt brannstasjon. Det vedtok kommunestyret torsdag kveld. Foto: Ivar Thoresen

Brannstasjonen rustes opp og forblir på Thorestrøa, samtidig som kommunen vil jobbe videre med tanke på utleie av lokalene på Jonstad som opprinnelig ble kjøpt med tanke på å flytte brannstasjonen dit.

Det vedtok et enstemmig kommunestyre torsdag kveld. Kommunestyret stilte seg samlet bak et endringsforslag i forhold til formannskapets vedtak, fremmet av Vigdis Vestby (Ap). Endringen gikk på at det er ordfører og rådmann som gis myndighet til å forhandle om leiekontrakt for interessenter ved Jonstad, ikke bare rådmannen, slik det het i formannskapets vedtak.
  I tillegg ble det punktet som det er kommet en del reaksjoner på – om at leiesummen skal dekke kostnader ved kjøp med en nedbetalingstid på 20 år, samt øvrige driftskostnader, strøket.  I stedet ble det vedtatt at formannskapet gis fullmakt til å godkjenne fremforhandlet leieavtale.

Kritisk

Frps Inge Rune Wahlstrøm stilte kritiske spørsmål til prosessen til kjøpet av Jonstad da det ble gjort av det forrige kommunestyret, og forsåvidt det som har skjedd rundt de to eiendommene i etterkant.
  – Jonstad ble kjøpt for fire millioner kroner uten takst. Det virket som et ”snarkjøp”, sa Wahlstrøm.
  – Sett i ettertid var det kanskje ikke så lurt, innrømmet Johan Ragnar Eggen (Sp).
  – Men tanken var god og kom som en konsekvens av at Thorestrøa er regulert til service og reiseliv og området kunne frigjøres til det formålet om brannstasjonen flyttet, sa Eggen.

På gang

– Jeg kan forsikre kommunestyret om at ordføreren er svært opptatt av å få ting til å skje på Steimosletta. Dette er noe av det som tar aller mest av min tid. Jeg kan også forsikre kommunestyret om at de som er interessert i å etablere seg skal følges opp og innkalles til møte i nærmeste framtid, sa ordfører Svein Borkhus (Ap).
  Og seriøse interessenter finnes, forsikret ordføreren, som også ville invitere kommunestyret til et eget møte for å diskutere det næringsapparatet kommunen har til rådighet og hvordan kommunen skal tenke rundt det området framover.
  Han påpekte videre at forurensningsspørsmålet som kom opp ved Thorestrøa medførte nye vurderinger.
  – Kommunens største tap i denne saken kom da Jonstad ble kjøpt. Vi har forstått i ettertid at brannvesenet ønsker å være på Thorestrøa og at Jonstad ikke vil være egnet uten ombygginger som fort vil gi en prislapp inkludert kjøp på 6,5 millioner kroner, sa Borkhus.

SveinBorkhus
INTERESSE: Ordfører Svein Borkhus gjentok at det er flere henvendelser rundt mulige etableringer på Steimosletta. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts