annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 BA OM UTSETTELSE: Vigdis Vestby (Ap) ba kommunestyret om utsettelse av saken om integrering av kulturskolen i skolehverdagen slik at alle parter blir hørt før vedtak fattes. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret utsatte torsdag kveld behandlingen av saken om integrering av kulturskolen inn i skolehverdagen i Alvdal.

– Her er det kommet mange innspill og det kan se ut som FAU er glemt i høringsrunden, sa Vigdis Vestby (Ap) og fremmet et omforent forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at saken utsettes slik at alle relevante instanser får uttalt seg i saken.
  Dette forslaget ble vedtatt mot Venstres tre stemmer.

Formannskapet vedtok i sitt møte 22. november at kulturskolen skal integreres i skolen på dagtid, med sikte på oppstart i vårsemesteret 2013.
  I ettertid er det kommet sterke reaksjoner på dette, blant annet gjennom en felles uttalelse fra FAU ved Plassen og Steigen skoler, som først og fremst er bekymret for at planene om å legge kulturskolen inn i  skolehverdagen vil gå utover den lovpålagte undervisningen i andre fag.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse