annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 BRA, MEN ROM FOR BEDRING: Det står ikke verst til med skolene i Alvdal, rapportererte Kjell Dalløkken som skolefaglig representant fra det interkommunale skolesamarbeidet TATO. Men det er rom for forbedring. Foto: Ivar Thoresen

– Totalt sett driver skolene i Alvdal sunt og godt, oppsummerte Kjell Dalløkken da han som representant for det interkommunale skolesamarbeidet TATO torsdag kveld gikk gjennom tilstandsrapporten for Alvdalsskolene for kommunestyret.

Alvdal kommune er som skoleier pålagt å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæring. Dalløkken presenterte hovedkonklusjonene i årets tilstandsrapport før kommunestyret fikk den til behandling.

Tar mobbing på alvor

Dalløkken påpekte at Alvdal scorer litt for dårlig når det gjelder mobbing på ungdomstrinnet.
  – Det er ikke dramatisk, men mer enn vi vil ha og dette er det tatt tak i, forsikret han.
  Også andelen elever med behov spes.ped.-tiltak har økt.
  – Økningen har gått litt fortere enn vi synes den skal gjøre. 8,6% av elevene i grunnskolen har slike tiltak og det er høyt tall, sa Dalløkken.

Gode avgangselever

Like fullt: Alvdal kan fortsatt være stolte av at kommunens elever går ut av grunnskolen med meget gode resultater.
  – Elevene fra Alvdal har gode eksamensresultater og gode grunnskolepoeng.  Langt høyere enn de fleste sa Dalløkken.

Riktig vei

– Vi ser at mye går riktig vei. Jeg synes det er bra at vi har skolens folk og TATO-samarbeidet med oss på å jobbe i retning av tilpasning og tilrettelegging av undervisninga slik at vi kan demme opp for økende spes.ped.- behovet, sa Venstres Live Stokstad.
  – Alle som jobber i skolen må gå mer på elevgruppa si og se hva slags undervisning de skal legge opp for å få alle med seg. Det er krevende og vi har høye mål. Men det er også morsommere når vi bruker ulike virkemidler for å forbedre resultatene og ser at det virker, sa Stokstad.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts