annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GOD ØKONOMI: – Dette er et viktig tema for folkehelsa i seg sjøl og på lang sikt også for kommunens økonomi, sa Stein Hoset (V), da kommunestyret torsdag kveld vedtok å opprette en folkehelsegruppe. Foto: Ivar Thoresen

Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet er formålet med kommunens folkehelsearbeid. – Folkehelseperspektivet skal være integrert i alt, sa Venstres Stein Hoset da kommunestyret torsdag kveld vedtok å opprette en folkehelsegruppe for å følge opp arbeidet.

Fagrådet innen folkehelse består av en representant fra oppvekst, en fra kommunalteknikk, kommunefysioterapeuten, samt enhetslederne innen kultur, helse og NAV.
  I tillegg ble et forslag fra Johan Ragnar Eggen (Sp) om at også Alvdal Friskliv skal være representert, vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
  Enhetsleder helse leder fagrådet i 10% stilling. Et forslag fra Janne Lunaas (Ap) om å stryke dette punktet med begrunnelse om at det naturlig bør ligge som en del av stillingen, falt med 8 mot 9 stemmer.

Omfattende mandat

Folkehelsegruppa hvor Utvalg for helsefremmende og ulykkesforebyggende tiltak og Trygge lokalsamfunn også integreres er gitt et omfattende mandat:
• Foreslå mål og strategi for folkehelsearbeidet.
• Koordinere folkehelsearbeidet i kommunen.
• Skaffe til veie oversikt over befolkningens helsetilstand og helseutfordringer.
• Påse at folkehelseperspektivet blir ivaretatt i kommunens virksomhet, gjennom planverk, styringskort og i den løpende drift.
• Videreføre arbeid etter de seks kriteriene for Trygge lokalsamfunn.
• Være rådgivende organ for kommunens administrasjon i kommunale og interkommunale organiseringer og satsinger.
  Gruppa skal rapportere direkte til rådmannen.

God helse er god økonomi

– Dette er et viktig tema for folkehelsa i seg sjøl og på lang sikt også for kommunens økonomi, sa Stein Hoset (V).
  – Hva er det viktigste for Alvdal? Er vi for late, er vi for fete, er vi for travle, spiser vi for mye mat? Det er viktig å ta rede på tilstanden og i hvilken retning vi bør gå. Det vi vi lite om faglig sett, sa Hoset.
  Han påpekte, som flere andre – inkludert et skriftlig innspill fra Rolf Langen – at kommunelege 1 burde være med i fagrådet, som en del av sitt samfunnsoppdrag.
  Til dette opplyste rådmann Erling Straalberg at grunnen var at kommunelege 1 sjøl hadde bedt seg fritatt på grunn av presset arbeidssituasjon.

Praksis viktigst

– Det er overgangen til det praktiske arbeidet i dette som er interessant, sa Venstres Live Stokstad og støttet Sps Johan Ragnar Eggen i at Alvdal Friskliv burde være med i fagrådet.
  – Det har allerede vært gjort mye godt og praktisk folkehelsarbeid. Det er viktig at dette ikke koker bort i nye fora, advarte Stokstad.
  – Det var en lang diskusjon rundt sammensetningen av rådet, sa rådmann Erling Straalberg.
  – Folkehelse omfatter alt og alt er like viktig. Det er summen av de ytre rammefaktorene som omgir oss. Men ikke alle kunne være representert i rådet, og det vil være feil å ta med noen foran andre. Derfor ble sammensetningen slik, sa Straalberg.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts