annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ENIGHET: Et enstemmig formannskap vedtok i dag forslaget til budsjett for Alvdal kommune for 2013. Fra venstre rundt bordet Leif Langodden (Sp), Mona Murud (Sp), Live Stokstad (V), varaordfører Ola Eggset (V), ordfører Svein Borkhus (Ap), rådmann Erling Straalberg, Vigdis Vestby (Ap) og Arne Dagfinn Øynes (Krf). Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig formannskap vedtok i dag et budsjettforslag for Alvdal kommune for 2013 som i forhold til rådmannens forslag innebærer en styrking av hjemmetjenesten med en 75 % stilling. I tillegg blir 70.000 kroner i støtte til lag og foreninger lagt inn igjen i budsjettet.

– Det bare å varsle om at vi står overfor to veldig stramme år. Vi har ikke noe valg. Vi må gjøre jobben. Vi kan ikke late som om Alvdal ikke er en del av verden. Vi er ikke alene om å være i denne situasjonen. Nå må vi komme oss ovenpå og skaffe oss handlingsrom, sa ordfører Svein Borkhus (Ap) i innledningen til debatten.

Kutt i ordførerlønn?

Borkhus oppfordret samtidig gruppelederne til å mene noe om ordførerens lønn fram til kommunestyrets behandling av budsjettet 20 desember, og fikk et enstemmig formannskap med seg på å stryke punktet i innstillingen om at ordførerens lønn settes til 80% av stortingsrepresentanters godtgjørelse, slik den har vært nå.
  Borkhus syntes hans lønnsøkning kunne virke urimelig gitt kommunens økonomiske situasjon og ønsket en vurdering fra alle partier rundt det.

Innbyggernes forpliktelser

– Samtidig er det noen paradokser i denne situasjonen. Mens kommunen opplever tøffe økonomiske tider, flommer rikdommen privat. Vi har aldri hatt mer, aldri hatt det bedre. Jeg husker at jeg i min forrige periode prøvde å sette fokus på innbyggernes forpliktelser. Det kan det være grunn til å trekke fram igjen nå, sa ordføreren.

Store konsekvenser

Under første budsjettbehandling ba formannskapet om å bli forelagt konsekvensene av et redusert lønnsbudsjett på 3%  innen enhetene kommunalteknikk, serviceenheten, kultur og institusjon (PRO).
  Det forelå til torsdagens formannskapsmøte og det bli gitt ros for det arbeidet som var gjort, uten at det kom konkrete endringsforslag som følge av det.
  – Med bakgrunn i enhetsledernes redegjørelser om konsekvenser, tilrår rådmannen at det ikke gjennomføres ytterligere reduksjoner i denne omgang og utover det som legges til grunn i rådmannens budsjettforslag. Notatet inneholder imidlertid elementer som det er verdt å ta med videre, men sett i forhold til budsjett 2013, synes tiden å være for knapp til at tiltak kan gjennomføres på en forsvarlig måte, skrev rådmannen i sin saksvurdering til formannskapet.

Enige om endringer

I forlengelsen av debatten i forrige møte ble dermed formannskapet enstemmig enig om rådmannens innstilling til budsjett, minus punktet om ordførerens lønn og pluss tilleggsforslagene fra Leif Langodden (Sp) om å styrke hjemmetjenesten med en 75% stilling og at støtten til lag og foreninger med kr 70.000,- opprettholdes.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse