annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 EIENDOMSSKATT: Geir Strickert ved kommunens eiendomsskattavdeling svarte på spørsmål og orienterte om eiendomsskatt, både i torsdagens formannskapsmøte og i kommunestyret forrige uke. Foto: Ivar Thoresen

Alle alvdøler må nå belage seg på å betale eiendomsskatt. Mot Venstres to stemmer vedtok formannskapet torsdag at eiedomsskattområdet utvides til å gjelde hele kommunen fra 2014.

Endelig vedtak skal fattes i kommunestyremøtet 20. desember og blir utfallet det samme der betyr det at 2013 vil gå med til registreringer av eiendommer, oppmålinger, taksering og andre nødvendige tiltak for å få fram riktig grunnlag for utskriving av eiendomsskatt på alle bygdas rundt 2.000 eiendommer fra 2014.
  Dette forberedende arbeidet er beregnet å koste 1,6 millioner kroner.

Venstre sier nei

Venstre sier fortsatt tydelig nei til eiendomsskatt utover dagens ordning for verker og bruk og sentrumseiendommer.
  – Eiendomsskatt er ikke et tema for oss, sa varaordfører Ola Eggset på vegne av partiet i formannskapet og viste til regnestykket i saksutredningen.
  – Ved å utvide området for eiendomsskatt til hele bygda og øke satsen i sentrum er merinntekteten for kommunen 3,6 millioner kroner i året. Trekker vi fra de 600.000 vi allerede har i inntekt er vi nede i 3 millioner kroner pr. år. I tillegg må vi trekke fra en million kroner som skal gå til Alvdal vei. Medregnet etableringskostnadene og de årlige driftskostnadene for ordningen er vi nede i en årlig netto inntektsøkning for kommunen på 1,6 - 1,7 millioner kroner.
  – Så kan en diskutere om det er lite eller mye penger og om det er verdt bryderiet. En kan også diskutere om Alvdal Vei skal innlemmes i regnestykket eller ikke. Men skal det innføres eiendomsskatt må det bli penger av det i framtida så vi får utrettet noe. 1,7 millioner kroner får vi ikke gjort mye for, poengterte Eggset.

Kan velge satser

Geir Strickert ved kommunens eiendomskattavdeling orienterte kommunestyret i forrige uke, og var på plass igjen torsdag og presiserte at kommunen står fritt til å velge nivå på eiendomsskatten, at det kan være ulike satser for verker og bruk og private boliger og både han og rådmann Erling Straalberg presiserte at regnestykket i saksutredningen var basert på forsiktige anslag.
  – Regnestykket er et eksempel, ingen fasit, bemerket Straalberg.

Folk er klar

Senterpartiets Mona Murud fulgte ikke Eggsets tilnærming, og sa:
  – Jeg tror egentlig folk er ganske klar for eiendomsskatten. Vi er en del av verden vi også, og de fleste har skatten allerede. For å ha noe handlingsrom framover er vi avhengig av å innføre eiendomsskatt. Dessuten er det en fordel å få taksert alle bygg i kommunen og ajourført matrikkelen. Det er noe vi burde gjort uansett.
  – Kanskje flere ville flyttet til bygda om vi ikke hadde eiendomsskatt, men kanskje enda flere vil flytte hit om vi gjennom eiendomsskatten får midler som kan brukes til å gjøre Alvdal til et enda mer attraktivt sted å bo, sa Murud.
  – Jeg er ingen ildsjel for eiendomsskatt, men har en pragmatisk tilnærming tilnærming til det, fortsatte Arne Dagfinn Øynes (Krf).
  – Det er en del penger å hente på det, så blir det en diskusjon hvor mye vi skal hente ut. Jeg mener det er viktig å få ut mer enn det som er vist i eksempelet, men ikke voldsomt mye mer, sa han og mente Alvdal Vei må være en del av pakka.
  – Folk vil ikke betale både veiavgift og eiendomsskatt.
  Leif Langodden (Sp) var klar på det samme:
  – Eksempelet som er vist gir oss litt for lite. Det er et forsiktig anslag. Og Alvdal Vei må få sin million fra disse midlene. Så er det slik at 1,6 millioner kroner er nå penger det også, og dette er en av de mulighetene vi har til å øke inntektene, sa Langodden.

Ikke problemløsning

– Jeg er fullstendig klar over at alle problemer ikke er løst ved å innføre eiendomsskatt. Dette skal ikke gå i driftsbudsjettet, men det vil gi oss litt større handlingsrom og muligheter for investeringer om vi innfører eiendomsskatt i hele kommunen. Det er ikke bare fordeler med dette, men jeg tror fordelene er større enn ulempene, fortsatte Langodden etter at ordfører Svein Borkhus (Ap) hadde advart mot å tro at eiendomsskatten kan redde kommuneøkonomien.
  Vigdis Vestby (Ap) understreket også at eiendomsskatten ikke må forsvinne inn i den store drifta.
  – Men hvis det kan bidra til at de mange ønskene vi har når det gjelder for eksempel flerbrukshus og skole, tror jeg mange synes det er greit om det innføres, sa Vestby og kunne ikke dy seg for en kommentar rundt Alvdal Vei.
  – Som innflytter er diskusjonene rundt Alvdal Vei en av de snodigste debattene jeg har fulgt. Folk vil ikke betale 750 kroner i året for å kjøre på bygdas private veier. Da vi bodde i Oslo betalte vi 2000 kroner hver måned for å passere Bomringen. Det var ingen store diskusjoner rundt det akkurat.
  – Jeg tror heller ikke det er eiendomsskatt eller ikke som avgjør om folk flytter til Alvdal. Vi har så mange andre kvaliteter, og de fleste som flytter hit flytter fra en kommune med eiendomsskatt, så det er de forberedt på, avsluttet hun.

OlaEggset
SKEPTISK: Ola Eggset og Venstre sier nei til eiendomsskatt, men ble stående alene om det standpunktet i formannskapet. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse