annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 MER PLASS: Alvdal kommune åpner for å selge den kommunale eiendommen i tilknytning til Steien Hotell til Steia Eiendom. Foto: Ole Sylte Heggset

Formannskapet i Alvdal gikk torsdag inn for selge deler av den kommunale eiendommen sør for Steien Hotell til hotellets eiendomsselskap Steia Eiendom AS.

Steia Eiendom, ved Knut Poppe, har søkt Alvdal kommune om å erverve parsellen som grenser mot Steien Hotell og hotellhagen. Begrunnelsen for ønsket er behov knyttet til pågående restaurering av hotellet og gjennomføring av stedustviklingsplanen for Steia.
  Når rådmannen i sin instilling tilrår at den sørligste delen av parsellen ikke bør selges har det sammenheng med at dette området i den vedtatte stedsutviklingsplanen er tiltenkt etablering av terasseleiligheter.

Begrunnet salg

Formannskapets vedtak kom etter en debatt rundt hensynet til kommunens vedtatte etiske retningslinjer og førte til at rådmannens innstilling om å imøtekomme ønsket fra Steia Eiendom AS delvis, ble supplert med en begrunnelsen: «Vedtatte stedutviklingsplan som det nå jobbes med detaljprosjektering ut fra, vil gi føringer for framtidig bruk av området. Steia Eiendom sin begrunnelse for ønsket om kjøp er i tråd med de føringer som her er lagt.»
  Formannskapet ba også om et mer detaljert kart over området til behandlingen i kommunestyret.

Etiske retningslinjer

– Vi må se til de etiske retningslinjene vi har vedtatt. At et salg er hensiktsmessig betyr ikke at det er riktig. Vi må ha en god begrunnelse for å selge slik innstillinga sier, sa Venstres Live Stokstad.
  Ordfører Svein Borkhus (Ap) foreslo derfor å legge inn begrunnelsen fra saksutredningen i innstillingen, og mente med det retningslinjene skal være ivaretatt, selv om eiendommen ikke er lagt ut for åpent salg.
  – Vi har lagt til grunn at dette er en sak som er offentlig for alle, og sånn sett offentlig kjent. Kommunen får stadig henvendelser om kjøp av tilleggsareal ut fra hensiktsmessighet. Denne saken kommer også ut av en interesse og en spesiell henvendelse. Det er ikke alle slike saker det er naturlig å legge ut for åpent salg, forklarte rådmann Erling Straalberg.     
  – Vi mener det er riktig å gjøre som det er foreslått og går for innstillinga, men vi må være klar over de etiske retningslinjene vi har vedtatt. Det kan bli stilt spørsmål og vi må ha et svar og en begrunnelse. Det er bra for oss, og ikke minst for den som skal kjøpe eiendommen, sa varaordfører Ola Eggset (V).

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse