annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SAMARBEID: Ordfører Svein Borkhus inviterer på vegne av Alvdal kommune bygdefolket til positivt samarbeid om næringsutvikling. Foto: Ivar Thoresen

Ordfører Svein Borkhus er optimistisk med tanke på snarlige etableringer både på Steimosletta og andre steder i bygda, og forsvarer samtidig kommunens avgjørelser rundt Jonstad og Thorestrøa.

– Det siste året har det vært mye frem og tilbake om lokaler til brannstasjon. Ordfører har utelukkende fått negative tilbakemeldinger på kommunens vedtak om å kjøpe Jonstad til dette formålet i 2011. Det er greit med etterpåklokskap, men der og da var dette sikkert riktig, skriver Borkhus i ordførerens hjørne på Alvdal midt i væla.
  – I kommunestyret den 29. november ble det fattet vedtak om å beholde brannstasjonen i dagens lokaler, Thorestrøa. Det er riktig at det var fattet vedtak om å legge eiendommen ut for salg. Etterpå ble kommunen tipset, og det oppsto rykter, om at tomta kunne være forurenset i grunnen.
Prøvetaking påviser forurensing, men ikke slik at det krever tiltak/sanering dersom en ikke skal utføre byggevirksomhet eller graving i grunnen med mer. Det vil i så måte hefte ved en tiltaksplan for eiendommen som vil påvirke verdien i framtida. Gjennomført takst av markedsverdien for Thorestrøa ble gjennomført før dette ble påvist. En må nå forvente at verdi ved salg vil være betydelig lavere enn det som tidligere er forutsatt, skriver ordføreren for å belyse den helhetlige vurderingen rundt Thorestrøa.
  Les hele saken.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse