annonse
PolitikkBIOVARME: Alvdal Biovarme har ervervet tomt ved industriområdet på Steimosletta, med formål om å sette opp et biobrenselanlegg. Bruksformålet er nå godkjent av Statens Vegvesen. Foto: Glommen Skog

Statens Vegvesen har nå godkjent planene for fradeling av tomt ved industriområdet på Steimosletta, med formål om å bygge opp et biobrenselanlegg for området.

I høst har Alvdal Biovarme ervervet tomt fra eiendommen Skarpsno på Steimosletta, med intensjon om å bygge opp et biobrenselanlegg på eiendommen. På denne måten håper de å kunne bli en leverandør av biovarme til både eksisterende eiendommer og eventuelle nyetablerere på industriområdet.

Tomtekjøpet er formelt godkjent i kommunen, og Statens Vegvesen har nå svart tilsvarende vedrørende dispensasjonen.

  - Vi går ut fra at adkomsent til tomta i første omgangs skal skje via nåværende interne vegsystem, men at framtidig adkomst blir via reguleringsplanens viste adkomstveg, sier seksjonsleder Hanne Finstad, som dermed ikke motsetter seg dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan. 

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse