annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FIKK FLERTALL: Johan Ragnar Eggen (Sp) har ivret for eiendomsskatt for hele kommunen og fikk flertall i kommunestyret torsdag.

Det blir eiendomsskatt for hele Alvdal kommune fra 2014. Det vedtok kommunestyret med 12 mot fem stemmer torsdag.

Venstres tre representanter, Inge Rune Wahlstrøm (Frp) og Bjørg Randmæl (Sp) stemte mot å utvide eiendomsskattområdet til å gjelde hele kommunen.

– Bra for Alvdal

– Dette er bra for Alvdal fordi det bringer penger i kommunekassa, sa Johan Ragnar Eggen (Sp) og påpekte at det bare er Rendalen og Åmot i Hedmark som ikke har eiendomsskatt i hele kommunen.
  – Hvis vi ikke får gjennomført dette ser jeg mørkt på den økonomiske framtida for kommunen, sa Eggen og understreket at midlene må gå til investeringer og ikke drift. Han mente også at satsene burde settes så høyt at det tilfører kommunen tre millioner kroner i året.
  Eggen mente samtidig at Alvdal Vei bør utgå ved innføring av eiendomsskatt.
  – Vi kan ikke ha to skatter for folket. Alvdal Vei bør fjernes og driftes på annen måte, sa Eggen.
  Det siste møtte mer motbør enn forslaget om eiendomsskatt for hele bygda.

Klart nei fra Venstre

– Venstres prinsipielle syn er kjent for de fleste. Vi sier klart nei til innføring av eiendomsskatt for hele kommunen i denne perioden, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  – Vår betenkelighet er først og fremst knyttet til den usosiale formen denne skatten har. Eiendomsskatten må betales enten du er kong Salamo eller Jørgen hattemaker. Han gjentok også skepsisen han framførte i forrige formannskapsmøte rundt det han betrakter som en altfor lav nettogevinst for kommunen. Eggset påpekte i stedet mulighetene som kan ligge i økte eiendomsskattinntekter på verker og bruk ved at nye objekter – som fibernett langs jernbanen og installasjonene på Tron – kan inkluderes.
  – Jeg ser kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen som sliter med akkurat de samme utfordringene som oss. Det forteller meg at det ikke er eiendomsskatten som kan berge Alvdal kommune. Da er det andre grep som må til, sa Eggset.
  Han imøtegikk Sps Johan Ragnar Eggen når det gjelder Alvdal Veis rolle i dette bildet.
  – Jeg er skeptisk til metoden som forespeiles fra Eggen og Senterpartiet om at vi skal frata Alvdal Vei muligheten til å generere sine inntekter og overlates til kommunens forgodtbefinnende når det gjelder å skaffe seg inntekter.

Privat selskap

– Skal vi innføre eiendomsskatt må vi være klar på at vi også må betale Alvdal Vei. Det er ikke kommunestyrets oppgave å oppløse Alvdal Vei – det er et privat selskap som står på egne bein, sa Johnny Hagen (Ap).
  – Det er ikke snakk om at eiendomsskatten skal berge kommunens økonomi, men det skal gi rom for noen investeringer som kan gjøre kommunen mer attraktiv, påpekte Mona Murud (Sp).?  Også Arne Dagfinn Øynes (Krf) advarte mot å tro at eiendomsskatten er noen Sareptas krukke for kommunen, men han mente det kan være en av mange bekker små som gjør ei stor å for økonomien.
  – Og vi må sikre at Alvdal Vei får den økonomien de skal ha så de kan løse den aktiviteten som skjer i deres regi. Vi har forpliktelser og de må vi oppfylle, sa Øynes.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts