annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GEDIGENT: – Dette er et gedigent inngrep. Det skal vi være klar over, sa varaordfører Ola Eggset (V) i formannskapet om reguleringsplanen for Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet godkjente torsdag reguleringsplanen for Kjølldalen og Brennbakkmoen grustak, men ba samtidig Vegvesenet om å prioritere hensynet til mjuke trafikanter langs veiene til og fra grustaket.

I det enstemmige vedtaket ligger også at Alvdal kommune ber Direktoratet for mineralforvaltning om å påse at nødvendige tiltak for å begrense ulemper med støv og støy blir beskrevet og ivaretatt gjennom driftsplanen for uttaket.

500 mål

– Grus er en ressurs vi har mye av og det må sjølsagt utnyttes til fellesskapets beste, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  – Men vi skal være klar over at dette er et gedigent inngrep. Det er snakk om et område på 500 mål og det er mye. Vi må ha med oss det. Inngrepet må vurderes opp mot ressursene. Jeg går ikke mot, men det kan være grunn til å dvele litt ved det, sa Eggset.

Trafikksikkerhet

Formannskapet var ellers opptatt av trafikksikkerheten langs veiene til og fra området. Økt aktivitet vil føre til økt trafikk med store biler, og derfor kom også henstillingen til Vegvesenet om å prioritere hensynet til de mjuke trafikantene inn i vedtaket, etter forslag fra Arne Dagfinn Øynes (Krf).

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse