annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SA JA: Gerd Marie Gjermundshaug (Ap) fremmet utsettelseforslag i kommunestyret i desember, og hadde et bedre grunnlag for å si ja til salg til Steia Eiendom nå. Inge Rune Wahlstrøm (Frp) (til venstre) var mer skeptisk, men stemte ja. Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig kommunestyre vedtok torsdag kveld å selge hoveddelen av den mye omtalte kommunale eiendommen på Steia til Steia Eiendom, mens Aasa og Kåre Dalen får tilbud om å kjøpe den siste delen av eiendommen.

Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling, og avslutter dermed en sak som har fått mye oppmerksomhet de siste månedene, og med flere interesserte kjøpere på banen.
  I tillegg kom et tilleggsforslag fra Arbeiderpartiets Gerd Marie Gjermundshaug om at kommunen kan kjøpe tilbake parsellen som tilbys Aasa og Kåre Dalen om den ikke blir bebygd innen tre år etter at reguleringsplanen for området blir vedtatt – på samme vilkår som den eventuelt selges for. Det ble vedtatt med ni mot sju stemmer.

Fått avklaringer

Gjermundshaug var for øvrig den som fremmet forslag om å utsette saken i kommunestyrets møte i desember. Hun mente at den ekstra runden som nå var tatt har gitt de nødvendige avklaringer slik at det nå var lettere å vedta et salg slik innstillingen la opp til.
 Fremskrittspartiets Inge Rune Wahlstrøm var mer skeptisk til salget av det han beskrev som en av de flotteste eiendommene på Steia. Han mente kommunestyret måtte være fremtidsrettet og så for seg eiendommen som perfekt for terrasseleiligheter.  
  Wahlstrøm var også skeptisk til Steia Eiendoms planer for en varmesentral på eiendommen, og at det ville medføre både ei stygg pipe og røyk som ikke ville være positivt for Steia. Wahlstrøm stemte likevel for rådmannens innstilling.
  Til det siste gjorde ordfører Svein Borkhus (Ap) om at eventuell bygging av en varmesentral på eiendommen i så fall vil komme som en egen sak til kommunestyret om eier ønsker å føre opp en slik sentral.

Best formål

Både Senterpartiet og Venstre var tydelige på sin støtte til rådmannens innstilling.
  – Dette er i tråd med det det var enighet om da vi diskutere prinsippene rundt slike saker i formannskapet. Det er ikke alltid slik at det nødvendigvis er det beste å selge til høystbydende. Å selge til det beste formålet kan noen ganger være vel så bra som å selge til den høyeste prisen, sa Leif Langodden (Sp).
  – Det er tre viktige prinsipper i våre etiske retningslinjer vi skal passe på, sa Venstres Live Stokstad.
  – Det første er prisen. Taksten skal være riktig og vil skal være nøye med at salg av kommunale eiendommer ikke skjer under markedspris. Det er hensyntatt her. Det andre er åpenhet og offentlighet. Det må være sånn at så mye som mulig er offentlig så lenge og så tidlig som mulig. Dette har vi gode kanaler til og det er gode muligheter for folk til å gjøre seg kjent med saker. Det tredje er at salg skal skje slik at kommunens interesser ivaretas. Det er kommunestyrets oppgave, og det mener jeg vi har prøvd å gjøre i denne saken, sa Stokstad.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts