annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GJENTOK: Venstres Ola Eggset gjentok det han sa i formannskapet om at planene for et kjempe-grustak i Kjølldalen innebærer et meget stort inngrep. Foto: Ivar Thoresen

Kommunestyret vedtok torsdag kveld enstemmig planene for et kjempe-grustak i Kjølldalen.

– Jeg støtter innstillingen, men jeg gjentar viktigheten av at vi er bevisst på hva vi vedtar her. Dette innebærer et stort inngrep i naturen i området, samtidig som det naturligvis er viktig å utnytte lokale grussressurser av fremragende kvalitet, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  – Vi har i prosessen hatt fokus på trafikksikkerhetshensyn. Økt aktivitet gir økt trafikk til og fra Kjølldalen, gjennom Plassmoen, forbi Plassen skole og over Gjelten bru. Der må vi være våken og legge det presset vi kan på overordnede myndigheter. Store deler er fylkesvei og en gang- og sykkelvei er viktig å få på plass gjennom Plassmoen, mente Eggset.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse