annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

IKKE FOLKEAVSTEMNING: Formannskapet ønsker ikke folkeavstemning om Riksveg 3-trasé gjennom Alvdal nå, men mener saken er naturlig å ta opp når kommunedelplanen skal rulleres. Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig Alvdal formannskap støttet i formiddag rådmannens innstilling om ikke å vedta gjennomføring av folkeavstemning om trasévalg for Riksveg 3 gjennom Alvdal tettsted nå.

Formannskapet sluttet seg til rådmannens vurdering om at det er naturlig å vurdere en folkeavstemning om saken ved rullering av kommunedelplanen for Alvdal tettsted.
  I vedtaket heter det også at engasjementet rundt saken er positivt, og at hvis en folkeavstemning skal gjennomføres, skal det skje i forbindelse med kommune-/stortingsvalg.

Viktig plan

– Jeg kan godt skjønne engasjementet rundt saken, og det er vel og bra. Men målet med denne folkeavstemningen er å hindre reguleringsplanen for ny bru og trafikksikkerhetstiltak i den forbindelse, og det synes jeg ikke noe om, sa Leif Langodden (Sp).
  – Vi kan ikke sette reguleringsplanen på vent. Folkeavstemning er unødvendig, fordi denne saken vil komme naturlig igjen ved rullering av planene, sa Langodden.

Ikke føre folk bak lyset

Varaordfører Ola Eggset (V) pekte på at det ikke er kommet noen signaler fra Statens Vegvesen med ønske om å legge om Riksveg 3 gjennom Alvdal. Følgelig har heller ikke kommunen bedt om noen konsekvensutredning av alternative traseer.
  – Skal vi ha en folkeavstemning krever det et klart spørsmål og klare svaralternativer. Vi kan ikke spørre om veien skal gå her eller der når det ene alternativet ikke er konsekvensutredes. Et så stort inngrep som det her er snakk om må konsekvensutredes. Skal vi spørre folk om hvor veien skal gå, må vi spørre om alternativer som vi vet holder vann, hvis ikke er det å føre folk bak lyset, sa Eggset.
  – Ved å gå for folkeavstemning her, skyver vi brusaken uten å vite hva vi oppnår. Vi setter oss i en situasjonen der vi sier nei til ny bru og trafikksikkerhetstiltak og gambler på at vi får ny vei. Det er mer naturlig å ta dette i forbindelse med rullering av sentrumsplana. Når det skal gjøres, bestemmer vi delvis sjøl, påpekte han.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts