annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

NY BRU: Formannskapet i Alvdal støtter Statens Vegvesens planer for ny Steibru og tiltak på Riksveg 3 på begge sider av elva. Foto: Ivar Thoresen

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag en høringsuttalelse som i store trekk slutter seg til Statens Vegvesens forslag til reguleringsplan for Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum og bygging av ny Steien bru.

– Vegvesenets prosess har vært veldig god, sa ordfører Svein Borkhus (Ap).
  – Alle berørte parter har vært involvert underveis, det har vært holdt åpne møter, åpne kontordager og møter med grunneiere og de som er direkte berørt. Det som nå foreligger av planer er det Vegvesenet mener er mest realistisk å få til gjennom Nasjonal Transportplan. Det er ikke noe tema å få penger til vei på andre sida av elva nå. Det må komme i neste periode. Det er brua som er tema. Den er for dårlig og må gjøres noe med uansett. Sjøl om veien skulle legges om må det investeres betydelig i den, sa Borkhus og påpekte videre:

Passer godt inn

– Det som foreligger griper godt inn i den foreliggende reguleringsplanen og det enstemmige ønsket om å binde sammen Steia og Steimosletta på en god måte og gjennom det utvide sentrumsområdet. Nå får vi gjort det for statlige penger. En gyllen mulig til å ruste opp området, sa Borkhus.
  – Hvis målet er å få veien på andre sida er det uansett et gode for Alvdal å få ny bru og vei. Det ligger i tillegg viktige trafikksikkerhetstiltak i plana.

To rundkjøringer

Kommunen ønsket seg primært en løsning med to rundkjøringer, en ved Aukrustsenteret og en ved Storsteigen, men askepterer at en annen løsning blir valgt ved Storsteigen, under forutsetning av at det medfører hastighetsdempende tiltak ved Storsteigen og den nye kryssløsningen der.
  Venstres Live Stokstad fikk et enstemmig formannskap med på en formulering i høringsuttalelsen om at nødvendige trafikksikkerhetstiltak med fartsreduserende virkning må settes inn ved Storsteigen og sørover mot Kvennbekkdalen.

Kan ikke si nei

– Jeg synes Vegvesenet har hatt en god prosess her og jeg forholder meg til deres utgangspunkt om at brua er for dårlig og må byttes. Jeg kan ikke være med på å si nei til det og trafikksikkerhetsmessige tiltak i den forbindelse. Dette må vi gjøre når vi har muligheten til det, sa Vigdis Vestby (Ap).
  – Uansett hvordan det blir med Riksveg 3 i framtida vil det være stor lokaltrafikk her som vil ha stor nytte av tiltakene, fortsatte hun.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse