annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 UTSATT: Ordfører Svein Borkhus fikk flertallet i formannskapet med seg på utsettelse av søknad om konsesjon på garden Fløtten. Foto: Ivar Thoresen

Nye opplysninger i en vanskelig og viktig prinsippsak om konsesjon på landbrukseiendommer gjorde at formannskapet torsdag med fem mot to stemmer vedtok å utsette behandlinga av søknaden om konsesjon på garden Fløtten.

Rådmannen innstilte på å avslå Knut Magnar Holmens søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Fløtten (Brandvold søndre), med begrunnelse om at den avtalte kjøpesummen på 3,35 millioner kroner var for høy, og følgelig ikke representerer en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendom.

Pris ikke begrunnelse

Signalene fra formannskapet var ganske entydige på at det ikke var politisk vilje til å gå for et avslag med begrunnelse i for høy pris. BådeVenstre og Senterpartiet var tydelige på dette.
    – Vi kan som Venstre ikke være med på et avslag på grunn av pris. Vi er kommet til at vi vil gå for å innvilge konsesjon med utgangspunkt i foreliggende pris, sa Leif Langodden (Sp).

Vanskelig sak

– Denne saken kunne vært kjørt delegert, men vi velger å ta den til formannskapet for å få oppmerksomhet og diskusjon om retningen på landbrukspolitikken og vurderinger rundt prisnivået på salg av landbrukseiendommer på det åpne markedet, sa rådmann Erling Straalberg.
  – Dette er vanskelige saker. Det er mange hensyn å ta, sa ordfører Svein Borkhus (Ap). Med bakgrunn i nye opplysninger, som fremkom både før og under møtet, fremmet han forslag om å utsette saken.
  – Det er mye politikk i dette. Jeg kunne tenkt meg å foreslå utsettelse slik at vi kan bruke mer tid på saken. Dette får betydning for senere konsesjonssaker, sa Borkhus.
  Ordførerens forslag ble vedtatt med fem mot Senterpartiets to stemmer.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse