annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 NÅDDE IKKE FRAM: Frps Inge Rune Wahlstrøm foreslo å imøtekomme innbyggerinitiativet og gjennomføre folkeavstemning om framtidig trasé for Riksveg 3 gjennom Alvdal, men ble nedstemt. Foto: Ivar Thoresen

Det blir ingen folkeavstemning om framtidig trasé for Riksveg 3 gjennom Alvdal. Det vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Inge Rune Wahlstrøm (Frp) la fram forslag om at kommunestyret skulle vedta at det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning innen midten av april, men han fikk bare med seg Krfs Arne Dagfinn Øynes og Bjørg Randmæl (Sp) på forslaget, som dermed falt med 3 mot 14 stemmer.
  Arne Dagfinn Øynes (Krf) foreslo subsidiært at innstillingens siste punkt om at en eventuell folkeavstemning skal gjennomføres i forbindelse med kommune-/Stortingsvalg skulle strykes, men også dette falt med 3 mot 14 stemmer.
  Dermed ble det flertall for formannskapets vedtak, som var i tråd med rådmannens innstilling, om at det ikke skal gjennomføres folkeavstemning om framtidig trasé for Riksveg 3 gjennom Alvdal nå.

Alvdals framtid

Inge Rune Wahlstrøm brakte til torgs argumenter rundt at dette er en meget viktig sak for Alvdals framtid og kritiserte rådmannen for å ha gjort folkeavstemning til noe større og mer komplisert enn det må være.
  – I følge Kommunal- og regionaldepartementet er det ingen regler for hvordan en folkeavstemning skal gjennomføres. Kommunen står fritt. Det finnes enklere måter å gjøre dette på enn det rådmannen skisserer. Det virker som vi skal stemme om ja eller nei til EU eller OL. Det skal vi ikke, sa Wahlstrøm, men påpekte senere at det sjølsagt måtte gjøres ordentlig og seriøst.
  – Jeg tror aldri kommunestyret har hatt en sak som har engasjert så mye. Det er viktige signaler vi som folkevalgte må stoppe opp og lytte til. Vi er valgt som folkets representanter. Da må vi vise oss tilliten verdig og lytte til dem, sa Frp-representanten videre.

Lite har skjedd

Wahlstrøm gikk videre i strupen på varaordfører Ola Eggset (V) og viste til Eggsets utsagn i valgkampen for halvannet år siden, da det første innbyggerinitiativet kom.
  – Da uttalte Eggset at vi må høre på folket og utrede alternativ trasé for Riksveg 3. Men hva har skjedd? Ikke mye. Hvorfor ble det ikke utredet? Nå har Eggset og andre en mulighet til å lytte til folket, sa Wahlstrøm.
  – Eggset sier nå at folkeavstemning før alternativ trasé er konsekvensutredet er å føre folk bak lyset. Det mener ikke jeg. Vi må ha en folkeavstemning og hvis flertallet mener veien skal gå der den går, er det ikke behov for utredning. Vil folk at veien bør flyttes, kan det utredes, mente Wahlstrøm.

Folket skal høres

– Det er riktig som Wahlstrøm sier at jeg har sagt at vi skal høre på folket. Det sa jeg i forbindelse med behandlinga av sentrumsplana, da vi fikk innbyggerinitiativet om alternativ riksveg-trasé inn som en del av vedtaket. I vedtaket står det tydelig hva et enstemmig kommunestyre mener om dette i inneværende planperiode, svarte Ola Eggset og stod fast på at det å gjennomføre en folkeavstemning på det grunnlaget det er framsatt krav om er å føre folk bak lyset.
  – Folk må vite konsekvensen av det de skal si ja eller nei til. Det gjør de ikke før alternativ trasé er konsekvensutredet. Det er legalt å ønske veien en annen plass, men hva er konsekvensene av det?, sa Eggset og gjentok at han engasjementet er prisverdig og bra.
  – Det må vi ta med oss videre når sentrumsplanen skal rulleres om ikke lenge, sa han.

Storsteigen

Eggset fikk støtte fra Senterpartiets Leif Langodden.
  – Skal vi ha folkeavstemning må vi vite hva vi skal stemme over. Om veien skal gå her eller der blir for enkelt. Det kreves en konsekvensutredning om veien skal gå et annet sted enn i dag, og det er ikke gjort over natta. I dag er det ikke noe reelt valg. Veien går der den går og det vil den gjøre i mange, mange år, uavhengig av hva kommunestyret mener, sa Langodden og pekte videre på at Vegvesenet vil bygge ny bru uansett og at det i den forbindelse er fornuftig å få de trafikksikkerhetsmessige forbedringene det legges opp til med på kjøpet.
  – Så registrerer jeg at mange er bekymret for Storsteigens framtid og det henvises til en rapport som er ute og går, som beskriver en situasjon hvis veien flyttes og berører sørjordet ved skolen. Faktum er at den planen som foreligger nesten ikke tar jord fra Storsteigen i det hele tatt, og skolen sjøl innser at alternativ trasé ligger så langt fram i tid at de støtter de trafikksikkerhetsmessige utbedringen planen nå legger opp til, understreket Langodden.

Folkeavstemning, ikke riksveg-trasé

Mona Murud (Sp) støttet Langodden og Eggset i at en eventuell folkeavstemning må være grundig forberedt for å være troverdig.
  – Skal jeg stemme over noe må jeg vite konsekvensene. For eksempel verserer det mange ulike tall når det gjelder hvor mye dyrka mark Øya-alternativet vil ta, sa Murud.
  Mari Kveberg (Ap) minnet forsamlingen om at saken handlet om kravet om folkeavstemning ikke om hvor Riksvegen skal gå.
  – Saken blir dratt langt nå. Vi stemmer ikke mot flytting av Riksveg 3 i framtida om vi stemmer mot folkeavstemning, understreket Kveberg.

folkeavstemning2
TRE STEMMER: Inge Rune Wahlstrøm (til høyre) ville ha folkeavstemning om Riksveg 3-trasé, men forslaget fikk bare tre stemmer. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts