annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

FIKK SVAR: Frps Inge Rune Wahlstrøm (til venstre) fikk i kommunestyremøtet torsdag kveld svar fra ordfører Svein Borkhus (Ap) på sin interpellasjon om tilstanden til Steibrua. Foto: Ivar Thoresen

– Ordføreren ser ingen grunn til å trekke Vegvesenets vurderinger om bruas tilstand i tvil, sa Svein Borkhus (Ap) til Inge Rune Wahlstrøm (Frp) som svar på Wahlstrøms interpellasjon om Steibrua.

Wahlstrøm spurte om ordføreren vil ta initiativ til å få ut Vegvesenets tilstandsrapport for Steibrua, og viste til en rapport fra apri 2011 der Statens Vegvesen skriver om Riksveg 3 på strekningen Kolomoen - Ulsberg:
«Det er ikke meldt om bruer på strekningen som er i en slik tilstand at det fører til redusert fremkommelighet som følge av redusert bæreevne.»

Sterk kontrast

– Denne uttalelse står i sterk kontrast til de informasjoner som senere har kommet fram for vurdering av tilstanden på Steien bru, skriver Wahlstrøm i interpellasjonen.
  Han viser videre til at en interessegruppe og Trygg Trafikk har gjort henvendelser til Statens Vegvesen og Fylkesmannen for å få utlveret en tilstandsrapport på Steien bru, uten å lykkes.
  – Da kommunen har mulighet til å begjære denne rapporten eller rapportene utlevert anmoder jeg kommunen om å sende en henvendelse om dette. Vil ordføreren ta ansvaret for at dette blir gjort?, spør Wahlstrøm i interpellasjonen.

Store kostnader

– Bruas tilstand er det grundig redegjort for, likeså at det er store kostnader knyttet til vedlikehold av brua, svarte ordfører Borkhus i kommunestyremøtet.
  Ordføreren viste til rapporten Wahlstrøm hadde hentet sitt sitat fra – Statens vegvesens dokument «Rutevise utredninger for riksvegnettet, Riksvegrute 6b», under kapittelet om drift og vedlikehold.
  Lenger ute i rapporten er er investeringstiltakene beskrevet.
  – «Ny Steien Bru med tilstøtende veg» er angitt under prioritet 1, strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en 10-års – periode under programområde mindre utbedringer. Investeringer under 100 millioner kroner ligger i det programområdet.
Under disse to kapitlene kan det ligge forskjellige vurderinger, sa Borkhus.
  – Så til den etterspurte rapporten. Slik jeg og andre som har vært tilstede i møter med Statens vegvesen har fått det forklart, så er det ikke snakk om én rapport. For hver sjekk som foretas, skrives det tekniske fagrapporter/kontrollrapporter. Og det kan, som vi har opplevd, bli ganske mange i løpet av et år, sa Borkhus.

Rapport kommer

Borkhus kunne videre fortelle at Statens vegvesen nå vil komme tilbake til en samlet rapport som bygger på Mulighetsstudien fra 2010 med oppgradert informasjon og kunnskap som er tilflytt dem de siste tre årene.
  – Denne vil bli gjort offentlig og oversendt kommunen sammen med innspillene til reguleringsplanen, sa ordføreren.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse