annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VIL BEVARE: Per Hvamstad tok til orde for at Alvdal kommune bør bevare og sette i stand både Glimt og Jensenhuset. Foto: Ivar Thoresen

Per Havmstad (Sp) mente Alvdal kommune som huseier må ta sitt ansvar ved å ta vare på verneverdige og kulturhistoriske viktige sentrumsbygninger som Jensenhuset og Glimt.

– Kommunen må ta ansvar, ikke bare skyve det over på private. Bygningsvern og kulturhistorie må forvaltes på en skikkelig måte. Glimt og Jensenhuset er en viktig del av den samla historien for tettstedet Alvdal, sa Hvamstad i torsdagens kommunestyremøte og fremmet forslag om at begge husene skal bevares og tas i bruk. Og at en egen komité skulle settes ned for å utrede hva husene skal brukes til.

Sans for intensjonen

– Per Hvamstads intensjon er det lett å ha sansen for, sa Venstres Stein Hoset.
  – Det er vesentlig med bygningsvern og miljøvern, men for vår del har vi tenkt at disse to bygningene ikke representerer samme verdi. Jensenhuset må ha prioritet, slik vi ser det. Samtidig må en ta inn over seg intensjonen i Hvamstads forslag og muligens bli mer presis i innstillingen når det gjelder Glimt, sa Hoset og kom med forslag om en tilføyelse i innstillingen under punktet om Glimt slik at både framtidig bruk og vernestatus for Glimt avklares gjennom utarbeidelse av ny reguleringsplan.

Vil ha leiligheter

Under avstemningen falt Hvamstads forslag med Senterpartiets seks stemmer mot 11. Dermed ble formannskapets vedtak stående, med Venstres tilføyelse enstemmig vedtatt.
  Det skjedde etter at er forslag fra Inge Rune Wahlstrøm om å sanere Glimt og utvikle tomta til sentrumsnære leiligheter først hadde falt med tre mot 14 stemmer.
  – Jeg er skeptisk til Glimt. Det må store kostnader til for å sette det i stand til fornuftig bruk. Da er det bedre å rive det og bygge leiligheter. Sentrumsnære leiligheter vil bli etterspurt, sa Wahsltrøm som begrunnelse for sitt forslag.
  – Jeg er bekymret for ressursbruken i kommunen. Det er antydet 2,1 millioner kroner for å få Glimt brukbart renovert. Det er mye penger, penger vi ikke har.  Samtidig er det verdt å vurdere verneverdigheten som ligger i huset, så jeg støtter Venstres forslag, sa Johnny Hagen (Ap).

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse