annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FORSIKRINGER: Ordfører Svein Borkhus oppfordret til engasjement og forsikret om at alle skal bli hørt i den viktige skoleutredningen kommunen nå setter i gang. Foto: Ivar Thoresen

– Alle skal få komme med sine synspunkter og alle skal bli hørt, forsikret ordfører Svein Borkhus (Ap) da kommunestyret torsdag kveld vedtok prosjektplanen for utredningsprosjekt av framtidas Alvdalsskole.

Saken som før påske kom på bordet som «utredningprosjekt ny barneskole i Alvdal» til formannskapet ble der endret til «Framtidas barneskole i Alvdal – utredningsprosjekt».
  Kommunestyret tok det enda litt lenger og vedtok etter forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre å endre tittelen til «Framtidas grunnskole i Alvdal – utredningsprosjekt», med den konskevens at også enhetsleder Alvdal ungdomsskole tas med i prosjektgruppa.

Tre nivåer

Utredningsarbeidet settes i gang umiddelbart, skal ledes av en prosjektleder i 40% stilling, med en målsetting om å ha utredningen klar i løpet av ett år.
  Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, og deres mandat er å gjøre nødvendige avklaringer og vedtak underveis i prosessen, i tråd med framdrifts- og medvirkningsplanen.
  Den faglige utredningen og framdriften i prosjektet skal ivaretas av prosjektgruppa i tett samarbeid med prosjektleder. I prosjektgruppa sitter prosjektleder, enhetsleder for Plassen skole, Steigen skole og Alvdal ungdomsskole, samt en representant som er skolefaglig ansvarlig (Tato-samarbeidet), rådmannen samt en tillitsvalgt.
  Prosjektgruppa har under seg referansegrupper som skal representere brukermedvirkningen (ansattes representant, FAU, rådet for funksjonshemmede pluss barne- og ungdomsråd).
  Aller først vil det være et felles stort oppstartsmøte for alle involverte.

Kan endres

I forkant av kommunestyrets behandling av saken har det vært stort engasjement rundt saken, ikke minst fra FAU – der spesielt FAU ved Steigen skole har vært opptatt av aktiv delaktighet i prosessen, gjennom å være representert i prosjektgruppa.
  Dette engasjementet ble rost og fremhevet av flere representanter.
  – Det er med betydelig glede jeg registrerer at det ”lobbes” en smule i Alvdal også. At folk kommer med innspill i forkant av møter, slik det er gjort i denne saken. Det er viktig at folk får oppleve at deres ønsker og innspill bli hørt og har mulighet til å føre fram. Det betyr ikke nødvendigvis at de får det som de vil, men det betyr aktiv deltakelse i viktige prosesser, sa Arne Dagfinn Øynes (Krf) og la til:
  – Når jeg likevel ikke foreslår at FAU skal være med i prosjektgruppa, så er det fordi jeg mener FAU er godt med gjennom referansegruppa.
  Venstres Live Stokstad fikk likevel kommunestyret med seg – med 13 mot 4 stemmer – på at styringsgruppa etter det store oppstartsmøtet kan vurdere om prosjektet skal fortsette som det er foreslått eller om organiseringen skal endres eller justeres.

Godt sted å være

– Dette er et prosjekt som skal sikre oss en god skole med gode lærere og et sted der både store og små skal trives, både kan jobbe godt og leke og ha litt fri innimellom, sa Stokstad bare for å understreke hvor viktig utredningsprosjektet er.
  – Dette er en stor sak. Og det er ikke mulig å få det til bra uten at prosjektet evner og klarer å ta tak i det engasjementet som er rundt saken – og det gjelder to veis, både utenfra og inn og innenfra og ut. Åpenhet og medvirkning som arbeidsmetode er vi opptatt av, sa Stokstad.
  Da hadde hun allerede støttet Vigdis Vestby (Ap), som la fram forslaget om å endre prosjekttittelen slik at det handler om hele grunnskolen i Alvdal, ikke bare barneskolene.
  Det støttet også Leif Langodden (Sp): – Vi har ikke vedtatt at det skal bygges noen ny skole – verken en, to eller tre. Vi snakker om hvordan framtidas grunnskole i bygda skal se ut, og da er det naturlig at også enhetslederen for ungdomsskolen trekkes inn i prosjektgruppa, sa Langodden.

Skapte temperatur

Senterpartiets Johan Ragnar Eggen skapte deretter en viss temperatur i salen da han kunngjorde at han egentlig likte hele saken dårlig og mente det var tilfeldig at den i det hele tatt var kommet opp.
  – Vi har drevet store utredningsprosjekter før uten at det har blitt noe av det. Blant annet har vi snakket om flerbrukshus i 30 år uten å klare å lande det, sa Eggen, men understreket at han håpet på en positiv prosess hvor bygdesamfunnet kan bidra på en positiv måte.
  Stein Hoset (V) var førstemann til å imøtegå Eggen.
  – Når kommunestyret nå har bestemt seg for å prioritere skole er nok det etter ganske nøye overveielse og ikke etter en tilfeldighet basert på det Eggen kaller en rektors forsnakkelse. Det er faktiske grundige vurderinger over lang tid som ligger til grunn, påpekte Hoset.
  Arbeiderpartiets Johnny Hagen fulgte opp:
  – Jeg blir litt provosert over måten Eggen legger fram saken på, og når han i tillegg kaller Hosets replikk subjektiv blir det helt feil, sa Hagen.
  – Denne saken har sitt utspring i kommunens økonomi. Vi driver for dyrt i skolesektoren, og vi startet å prate om det allerede i forrige periode. Er det noe jeg ikke liker ved dette prosjektet så er det i så fall at man skal vurdere to barneskoler – jeg hadde ønsket vi gikk for én, men jeg støtter prosjektet slik det foreligger. Det er økonomi, arbeidsforholdene til lærerne og elevene som er bakgrunnen for at denne utredningen settes i gang, ikke tilfeldigheter, sa Hagen.
  Også varaordfører Ola Eggset (V) fant grunnlag for å imøtegå Eggen.
  – Det er såpass mye upresist i det han sier at det er nødvendig å presisere, sa Eggset.
  – Meg bekjent foreligger det ingen kommunal utredning av flerbrukshus i Alvdal, slik Eggen hevder, på det nivået som vi her snakker om når det gjelder å utrede skole. Det var et politisk komitéarbeid rundt flerbrukshus i forrige periode, men jeg har vært med i politikken lenge og for meg er det ukjent at det har vært to-tre utredninger om saken.
  – Hvis Eggen liker saken dårlig bør han fremme forslag om å legge det hele på is, sa Eggset.
  Eggen svarte med å hevde at det ble gjort to konkrete utredningsplaner for flerbrukshus på 80- og 90-tallet.
  – Men jeg skal kanskje moderere utsagnet om at det er en tilfeldighet at denne saken kom opp – og jeg ønsker det skal gå bra, sa Eggen.

JohanREggen040413
LIKTE DÅRLIG: Johan Ragnar Eggen (Sp) sa han likte skolesaken dårlig, og fikk svar på tiltale fra flere representanter i kommunestyret torsdag. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse