annonse
PolitikkSISTE GANGS BEHANDLING: For siste gang skal ny bru over Glomma med tilhørende forslag til endringer langs rv. 3 nord og sør for brua, opp til behandling, og Frode Bakken ved Statens Vegvesen vil være til stede under behandlingen. Foto: Ivar Thoresen.

Formannskapet har en hektisk møtedag foran seg kommende torsdag. Saklistene i både det forutgående planutvalgsmøtet og i formannsskapets møte er lange og omfattende, og det meste av dagen vil trolig gå med når høring vedrørende Storbekken og Sølna kraftverk, flomverk langs Glomma og Folla, boligområderegulering for Mælengtunet, samt endelig utkast til reguleringsplan for området rundt ny bru over Glomma, handllingsprogram for fylkesveger og etableringssøknad skal opp til vurdering.

Saklistene til planutvalget og formannsskapets møte kommende torsdag er omfattende, og tilsier en lang møtedag for de folkevalgte. Sakspapirene finner du via lenkene eller på Alvdal kommunes hjemmeside. 

Planutvalget har fire saker til behandling, hvor søknad om bygging av Storbekken og Sølna Kraftverk, samt oppgradering av eksisterende flomverk mot Folla og Glomma, nok er de to sakene som vil ta mest tid.

Formannsskapet får så reguleringsplanen for ny bru langs rv. 3 over Glomma til sluttbehandling. I tillegg er det små endringer rundt reguleringsplan for kulvert ved Alvdal skurlag og handlingsprogram for fylkesveger som er til behandling. Siv Bjørnvåg søker så etableringsstøtte for oppstart av Olinebua i annekset ved Steien Hotell, mens også prosjektet "Sans og Samling" ved Solsida omsorgsheim står på sakskartet.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts