annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FÅR STØTTE: Formannskapet er positiv til å støtte Siv Kristin Bjørnvåg med 62.500 kroner til etablering av Olinebua i annekset ved Stein hotell. Foto: Ivar Thoresen

Med seks mot en stemme vedtok formannskapet torsdag å støtte Siv Kristin Bjørnvåg med 62.500 kroner i forbindelse med etaberingen av Olinebua i det gamle annekset ved Steien hotell på Steia.

Beløpet utgjør 25% av utgiftene til markedsføring, kompetanseheving, kurs og veiledning som er oppgitt til 250.000. Utbetaling av støtten betinger fremlagt dokumentasjon på utgifter i tråd med det som er oppgitt i søknaden, og forutsetningen er at tiltakene gjennomføres innen 1. mai 2016.
  Saken var også oppe i formannskapet i november, men ble da utsatt på grunn av manglende driftsbudsjett og investeringsplan.

Landhandel fra 1900

Flertallet i formannskapet var etter de nye opplysningene i saken positiv til kommunal støtte i forbindelse med etableringen.
  Olinebua i ny drakt er tenkt som en landhandel/bakeri fra rundt år 1900. Forretningsideen går kort ut på å tilby lokal og til dels egenprodusert mat og noen andre varer i et miljø fra tida rundt forrige århundreskifte, med både lokalbefolkning og tilreisende som potensielle kunder.
  Ut fra dette så formannskapets flertall ikke at nyetableringen ville bety en uheldig konkurransesituasjon i forhold til allerede eksisterende virksomheter.

Bra med nyetableringer

– Vi etterlyste budsjett og forretningsplan i forrige behandling. Det er på plass nå. Tiltaket i seg sjøl er bra. Det er er snakk om en nyetablering som tar sikte på å skape en arbeidsplass, det handler om utvikling av Steia og en vitalisering av miljøet. Det ligger også en reiselivstanke bak, et ønske om å utnytte noe av potensialet i hytteturisme og turisme, sa Venstres Live Stokstad og støttet administrasjonens tenkning om at den kommunale støtten må stå i forhold til hva tiltakshaveren har av totalkostnader.
  – Vi etterlyste en del informasjon sist. Nå beskrives en forretningsidé som er noe annet, så jeg tror det er riktig å gi støtte. Om det er liv laga vet vi jo ikke og lett blir det sikkert ikke, men tanken er bearbeidet til noe som er mye bedre, mente Leif Langodden (Sp).
  – Jeg er også opptatt av det med konkurranse, men dette kan skape nye behov og være et supplement. Det er noen tråder til som skal på plass før dette prosjektet kan bli realitet og det er det verdt å gjøre oppmerksom på, men samtidig kan det være et element i utviklingen av Alvdal som stasjonsby, sa ordfører Svein Borkhus (Ap).

Skeptisk varaordfører

Langt mer skeptisk var varaordfører Ola Eggset (V).
  – Jeg er ikke klar for å støtte denne søknaden, sa Eggset.
  – Jeg stiller spørsmål ved finansieringsbudsjettet. Meg bekjent er det ikke slik at Innovasjon Norge og kommunen samtidig kan gi støtte, og dette er mer mer et typisk Innovasjon Norge-prosjekt i mine øyne. Jeg også skeptisk til at det er tenkt at kassekreditt skal finansiere kjøp av utstyr. Utstyr skal nedskrives, og det er vanlig å finansiere det gjennom låneopptak, fortsatte han.
  – Jeg skal ikke tilrå søker å ikke starte, men jeg ser ikke at dette er et prosjekt som Alvdal kommune skal bidra inn i. Med fare for å bli stemplet som negativ, må vi også gjøre vurderinger om vi har troen på et prosjekt eller ikke. Jeg har ikke nok tro på dette og ser noen svakheter i finansieringen som for meg er åpenbare, sa Eggset som begrunnelse for at han stemte mot innstillingen om å gå støtte til Olinebua.

OlaEggset180413
SKEPTISK: Varaordfører Ola Eggset (V) var skeptisk og stemte mot kommunal støtte til Olinebua. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse