annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 KREVES TILTAK: Kryssing av Fylkesvei 29 og Gjelten bru for mjuke trafikanter er et av områdene formannskapet ønsker å gjøre tryggere snarest. Foto: Ivar Thoresen

Trafikksikkerhet stod i fokus da formannskapet torsdag vedtok en høringsuttalelse til handlingsprogram for Fylkesveger for perioden 2014-2017.

Et helt samstemt formannskap var spesielt opptatt av sikkerheten for skoleelever og andre mjuke trafikanter i området ved Gjelten bru og Fylkesveg 29.
  – Dette området må være høyt prioritert, og må også sees i forbindelse med forventet økt trafikk i forbindelse med økt grusuttak fra Vardmoan, sa Venstres Live Stokstad.
  – Det er viktig å holde trykket og være tydelig på dette. For oss er Gjelten bru et velkjent problem. Vi må sørge for at alle andre får vite det også, så øker sjansene for at vi får gjort noe. For det er mange om beinet når det gjelder pengene, la Senterpartiets Leif Langodden til.

Et enstemmoig formannskap vedtok deretter følgende omforente høringsuttalelse:

«Alvdal kommune formannskapet gir følgende innspill til Handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2014-2017 med forslag til investeringsprogram.

  1. Forlengelse av sone med redusert fart langs fylkesvei 681 nordover til avkjøring mot Tronsvangen i påvente av ny gang- og sykkelvei på samme strekning.
  2. Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 29 Steimoen – Gjelten bru. Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan er igangsatt. Tiltaket foreslås flyttet i investeringsprogrammet fra 2016 til 2014.
  3. Det må gjennomføres nødvendige trafikksikkerhetstiltak for kryssing av fylkesvei 29 ved Gjelten bru og kryssing av nevnte bru for mjuke trafikanter snarest.  
  4. Ny gang- og sykkelvei fra fylkesvei 29 med kryssing av Gjelten bru, videre fylkesvei 686 til Plassen industriområde og fylkesvei 684 til avkjøring Kjølldalen med kryssing av Sølna ved Sølndammen.
  5. Ny gang- og sykkelvei fra RV 3 langs fylkesvei 691 til kryss fylkesvei 684 med kryssing av Moanbrua.
  6. Fylkesvei 681. Utbedring av kulvert under jernbanen for å øke framkommeligheten for større kjøretøy samt av trafikksikkerhetshensyn.
  7. Fylkesvei 681. Ny gang- og sykkelvei som forlengelse av Mullergata nordover til Tronsåa.
  8. Fylkesvei 684. Ny gang- og sykkelvei fra kryss fylkesvei 691 vestover til Gulløymoen.

Generelt er videre tilrettelegging for å sikre økt bruk av kollektivtransport viktig i planperioden.

Alvdal kommune henstiller til å starte planarbeid i henhold til den prioriterte tiltakslisten uavhengig av om det er rom for å legge tiltakene inn i for gjennomføring i planperioden.»

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts