annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FLOMVERKET: NVE vil oppgradere flomverket langs Folla og Glomma mot Steimosletta og Fast utvalg for plansaker i Alvdal kommune støtter planene. Foto: Ivar Thoresen

Fast utvalg for plansaker i Alvdal kommune er positiv til NVE sine planer for oppgradering av flomverket langs Glomma og Folla mot Steimosletta, men ber om at det tas hensyn til mulige konsekvenser nedstrøms.

I sitt møte torsdag vedtok utvalget en høringsuttalelse som slutter seg til NVEs planer og i høringsuttalelsen heter det at Alvdal kommune ser på tiltaket som et positivt samfunnstiltak for å beskytte Steimosletta mot oversvømmelse i framtida.
  Med bakgrunn i bekymringsmelding fra grunneierne på elvesletta Vestate – nedstrøms flomverket, fikk Leif Langodden (Sp) med seg FUP på et omforent forslag med et ekstra punkt der kommunen ber NVE legge fram en rapport over forventede konsekvenser, sett i forhold til økt vassføring på kortere tid enn det som har vært vanlig i flomperioder.
   Kommunen påpeker også i høringsuttalelsen at en distriktsandel på 20% av kostnadsoverslaget er riktig, og kommunen vil være positiv til å gi en garanti for en distriktsandel av denne størrelsen. Vil den bli foreslått øket vil det kunne påvirke muligheten for å få gjennomført tiltaket, som er av stor samfunnsmessig betydning, heter det i uttalelsen.

Les mer om NVEs planer for flomverket.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse