annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 REGULERES: Utbygger Gunnar Bråten i BF Bygg får nå reguleringsplanen for Mælengtunet boligområde ut på høring og offentlig ettersyn. Foto: Ole Sylte Heggset

Detaljreguleringen av Mælengtunet boligområde på Plassen legges nå ut til høring og offentlig ettersyn. Fast utvalg for plansaker i Alvdal kommune er positive til planene.

– Dette ser ut som gode planer. Et lovende prosjekt som ligger sentralt i grenda. Det ser ut til å være en god blanding av forskjellige boliger tilpasset ulike livsfaser og med en helhetlig utforming som virker veldig positiv, sa Venstres Live Stokstad.
  – Jeg skulle selvfølgelig ønske at en trafikksikker skolevei kunne vært på plass på forhånd, men det er dessverre ikke.
  Også Vigdis Vestby (Ap) var opptatt av trafikksikkerheten, men det er tiltak som faller utenfor planen som lå til behandling.
  Et enstemmig og positivt Fast utvalg for plansaker vedtok derfor å legge planene ut til høring og offentlig ettersyn.
  Arne Dagfinn Øynes (Krf) likte også planene, men fokuserte på at det er lagt opp til elektrisk oppvarming og fikk med seg et enstemmig utvalg på at alternativ energikilde bør utredes.
  – Dette måtte være et ideellt sted for et lite biovarmanlegg, mente Øynes.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse