annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 REKORDBRU: Slik tenker Statens vegvesen å bygge den nye Steibrua, med en blanding av tre, stål og betong og et rekordspenn på 80 meter. Illustrasjon: Statens vegvesen

Kommunestyret vedtok torsdag reguleringsplanen for Rv. 3 Kvennbekkdalen – Steimosletta. Dermed er alt klart for bygging av ny Steibru og trafikksikkerhetsmessige utbedringer av Rv. 3 på begge sider av brua. Arbeidet starter om ett år og skal være sluttført høsten 2015.

Samtidig vedtok kommunestyret en mindre endring av reguleringsplanen for trafikkløsningen ved Skurlagskrysset, og prosjektleder Frode Bakken i Statens vegvesen bekrefter at begge prosjektene blir lagt ut på felles anbud tidlig i 2014.
  Dermed skal det fort investeres opp mot 150 millioner kroner i nye løsninger på Riksveg 3 gjennom Alvdal i løpet av to års tid.

En milepæl

Det endelige vedtaket av reguleringsplanen for Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum i kommunestyret gjør at en lang og omfattende prosess med sterkt engasjement er i mål.
  – Dette er en sak det har vært mye diskusjon rundt, men jeg vil rose prosessen, både fra de som har utført den og de som har vært involvert, og også det brede engasjementet som har vært rundt saken, sa ordfører Svein Borkhus (Ap) innledningsvis i kommunestyret.
  Prosjektleder Frode Bakken medga at det var godt å være i mål med prosessen.
  – Vi har en travel periode foran oss nå. Tidsskjemaet er stramt, sa en godt fornøyd Bakken etter kommunestyremøtet.

Midlertidig bru

Allerede fredag starter de første møtene i forbindelse med detaljplanleggingene, og rett etter vårflommen neste år skal en midlertidig bru oppstrøms dagens bruer være klar.
  – Det kan hende vi starter noen forberedelser til den allerede i høst, forteller Bakken.
  Hele prosjektet med Steibrua og tilhørende trafikksikerhetsmessige utbedringer på begge sider av elva går ut på anbud rett på nyåret. Prosjektet har en kostnadsramme på maks 100 millioner kroner.
  I tillegg kommer utbedringene og endringene som skal gjøres i Skurlagskrysset sør for Alvdal sentrum, som vil bli en del av det samme prosjektet.
  – Etter at vi har fått på plass midlertidig bru, starter rivingen av de to eksisterende bruene. Deretter kommer ny bru på plass. Målet er at den skal være kjørbar før vårflommen i 2015, mens hele prosjektet blir endelig ferdig høsten 2015, opplyser Bakken.

Frp sa nei

I kommunestyret snakket Inge Rune Wahlstrøm (Frp) lenge og mye – men for døve ører – for å få kommunestyret med seg på å si nei til reguleringsplanen.
  Wahlstrøms forslag om å si nei til planen og straks starte arbeidet med å legge om Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum, fikk bare hans egen stemme.
  Det gjorde også hans andre forslag om å godta reguleringsplanen for brua og nordsida av elva, men si nei til planen på sørsida.
  Dermed ble reguleringsplanen i tråd med innstillingen og formannskapets vedtak vedtatt med 16 mot 1 stemme.
  Wahlstrøm trakk i tvil både Vegvesenets vurderinger om tilstanden på nåværende Steibru, de trafikksikkerhetsmessige effektene av de planlagte tiltakene spesielt på sørsida av brua, og han fryktet en rasering av de gamle Steigardene og nedleggelse av hestelinja på Storsteigen om reguleringsplanen ble vedtatt og prosjektet gjennomført.
  – Vil kommunestyret virkelig være bekjent av å bli kjent over hele landet som det som raserte Kjell Aukrusts rike?, spurte Wahlstrøm
  – Det er bra Wahlstrøm er interessert i kulturminner. Han bør ellers være forsiktig med å begi seg inn på beskrivelser av at det er bebyggelse fra 1500- og 1600-tallet som berøres i dette prosjektet. Meg bekjent har vi lite av slik bebyggelse i Alvdal og så vidt jeg kan se ligger det heller ikke inne noen rasering av Steigardene i det reguleringsplanforslaget vi skal vedta, repliserte Per Hvamstad (Sp).

KommstyreBorkhus
ROSTE PROSESSEN: Ordfører Svein Borkhus (Ap) roste prosessen rundt reguleringsplanarbeidet i forbindelse med Steibrua og ny Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum. Inge Rune Wahlstrøm (Frp) (nærmest talerstolen) foreslo å si nei til reguleringsplanen og sette i gang med å jobbe for ny Riksveg-trasé, men fikk bare sin egen stemme. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse