annonse
PolitikkÅRETS 1.MAI-TALER: Reidar Åsgård, mangeårig Engerdalsordfører og sentral for Hedmark Arbeiderparti i fylkespolitikken, holdt årets 1.mai-tale for rundt 50 frammøtte på Huldra. Foto: Privat.

Årets 1.mai-markering i regi Alvdal Arbeiderparti var lagt til Huldra, og mangeårig Engerdals-ordfører og fylkespolitiker Reidar Åsgård var årets hovedtaler for de rundt 50 frammøtte.

En reise fra vel 100 år tilbake og fram til i dag ga tilhørerne en god illustrasjon på det velferdssamfunnet vi i dag kan nyte godt av. Reidar Åsgård minnet forsamlingen om at sjøl vi i et av verdens rikeste land, har godt av å se på landene rundt oss. - Det er et faktum at fra Norrbotten til Sicilia er det en arbeidsløshet tilsvarende fem ganger Norges befolkning. Man snakker her om den tapte generasjon der ledigheten blant unge er rekordhøy og fører til store sosiale problemer, sa Åsgård.

Åsgård unnlot heller ikke å fokusere på terroraksjonen 22. juli 2011 der ytringsfriheten og demokratiet ble utfordret. En slik samfunnsforståelse der en tar livet av folk som er uenige er et slag mot demokratiet. - Å være menneske er å holde livet ukrenkelig, sa han.

Engerdals tidligere ordfører og fylkesrådsleder i Hedmark Fylkeskommune lot demokrati gå som en rød tråd gjennom sin tale. Han minnet også om at det er flere som ivrer for kommunesammenslåing, som vil ha vekk små og mellomstore kommuner, og ser for seg kun fire kommuner i Hedmark. - Hvor blir det da av folkestyret og muligheten til medvirkning? Det er i alle fall ikke demokratiutviklende, sa Åsgård.

- Det at vi i år kan feire kvinners stemmerett i Norge, var ingen selvfølgelighet for over hundre år siden. De kvinnelige fyrstikkarbeiderne som i 1889 streiket for kortere arbeidsdag enn 13 timer og tilgang på vann og såpe, skapte et stort og viktig engasjement på veien mot den velstand som vi i dag opplever. Det er et demokrati verdt å kjempe for, avsluttet Åsgård.

Skolekoret med Maja Reppe som dirigent og far Tore ved pianoet underholdt de frammøtte, og bidro til en fin ramme for markeringen av 1.mai i Alvdal.

maikorUNDERHOLDNING: Med Tore Reppe ved tangentene og datter Maja Reppe (t.h.) som dirigent, bidro Alvdal Skolekor til fin stemning under 1.mai-arrangementet på Huldra. Foto: Privat.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts