annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SYSTEMET: En mer effektiv organisasjon hvor flere avgjørelser tas lavere i systemet er viktigere enn å styrke staben rundt rådmannen, mente rådmann Erling Straalberg. Foto: Ivar Thoresen

Det vanket ros til både administrasjon, enhetsledere og ansatte for god budsjettdisiplin og bra jobbing da formannskapet behandlet Alvdal kommunes regnskap og årsmelding for 2012 – som vi viser et oerskudd på drøyt 3,6 millioner kroner.

Likevel ble det kraftig advart om å la seg rive med av det økonomiske overskuddet. Det har sine forklaringer – og kommunen står fortsatt overfor store utfordringer.
  – Diskusjonen viser at et overskudd på tre millioner egentlig ikke er noe overskudd i det hele tatt, sa ordfører Svein Borkhus (Ap) avslutningsvis.

Ubesatte stillinger

– Det er gledelig med et positivt tall, og så må vi prøve å se litt bak tallene. Vi har fått inn mer penger enn forutsatt og ser samtidig at mindreforbruket i stor grad handler om ubesatte stillinger. Derfor skal vi ikke slå oss altfor hardt på brystet og være altfor fornøyd, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  – I likhet med varaordføreen ser jeg at det ikke er varig at vi kan gå 3 millioner kroner i overskudd hvert år. Og vi må stille oss spørsmålet om mange ubesatte stillinger går ut over tjenestenivået. Hvordan er måloppnåelsen i forhold til ressursbruken - når vi målene?, spurte Leif Langodden (Sp)
  – Vi vet vi har en del vi skulle har gjort, la han tiul.

Tilføre ressurser

Langoddens partifelle Johan Ragnar Eggen tok opp hansken og mente det kan være grunnlag for å vurdere tilførsel av ekstra ressurser i rådmannens stab for å få til enda mer utvikling.
  – Tanken har vært sådd før, det var også derfor det ble satt fokus på kompetanse under dialogkonferansen på Aukrustsenteret. Og er det noe vi  har vært gode til så er det å redusere staben og mannskapet rundt rådmannen, sa ordfører Svein Borkhus (Ap).
  – Det er ikke lenger er noen enkel verden å forholde seg til, og jeg tror vi er nødt å se på om det er flere områder vi kan vurdere samarbeid med andre kommuner om, sa Borkhus og trakk fram lønn og personal som et område som har vært diskutert tidligere.
  – Skal vi ha inntekter i framtida må vi drive utviklingsarbeid, ikke bare lovpålagte oppgaver.

LEAN-prosess

Rådmann Erling Straalberg på sin side var mer opptatt av den pågående LEAN-prosessen og arbeidet med bedre rutiner og system i organisasjonen enn å få styrket sin egen stab.
 – Å styrke staben er å begynne i feil ende. Vi får ikke mer penger til kommunal drift. Utfordringen er heller at for mange avgjørelser tas på for høyt nivå i kommunen. Dette får konsekvenser gjennom hele systemet. Lederne får for mange arbeidsoppgaver, og ingen tid til utvikling. Hvis vi lykkes med å styrke kompetanse, struktur og rutiner vil vi demme opp for trykket oppover gjennom at flere avgjørelser tas lenger nede i organisasjonen og vi vil få en mer effektiv drift.
  – Vi må se på systemet først, understreket Straalberg.
  – Jeg er glad for det rådmannen sier om kompteanse og rutiner. Det handler om å få til en god organisasjon hvor det er trygghet for å ta beslutninger lenger nede i systemet. Å flytte tryggheten nedover, være tydelig på delegering og tillit er et kjempebra utgangspunkt for den videre prosessen, sa Vigdis Vestby (Ap) i en debatt som definitivt vil fortsette i kommunestyret.

JohanREggen160513
STYRKING: Johan Ragnar Eggen (Sp) (til høyre) mente de kan være grunnlag for å se på mulighetene for å øke bemanningen i staben rundt rådmannen for å få enda mer gjort. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse