annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SIER JA: Ordfører Svein Borkhus liker ikke at de to regionale næringsutviklingsstillingene blir lokalisert på to forskjellige steder, men formannskapet støttet likevel enstemmig prosjektet. Foto: Ivar Thoresen

Formannskapet i Alvdal sa torsdag enstemmig ja til å delta i prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen med en årlig kostnad for kommunen på snaut 150.000 kroner i tre år.

Prosjektet innebærer to stillinger knyttet til overordnet strategisk næringsutviklingsarbeid i Fjellregionen – en stilling lokalisert på Tynset og en på Røros.
  Den delingen er ikke Alvdalspolitikerne spesielt glade for.
  – Som ordfører har jeg uttrykt stor skepsis mot å lokalisere de to stillingene i to kommuner. Dette handler om tautrekking mellom to regionsentre der den ene ikke vil avgi noe til den andre. Men nå er vi i hvert fall kommet fram til denne løsningen og Næringsforum i Fjellregionen er utålmodig og mener kommunene må enes om dette og komme videre, sa Svein Borkhus (Ap).
  – Det er søkere på disse to stillingene og kommunene må bidra med finansiering om det skal fullføres. Jeg mener vi må være med, så får vi se hvor vi står når nye tre år er gått.

Krever styring

Erling Straalberg orienterte om rådmannsutvalgets innstilling til Arbeidsutvalget i Regionrådet, som gikk på å samle tjenesten ett sted, underlagt Regionrådet.
  – Det er beklagelig at det ikke ble slik. Den valgte løsningen gir noen utfordringer, og det kreves styring og strategi for å få stillingene til å jobbe på rett nivå. De som skal jobbe her må være innpiskere for å få nasjonalt næringsliv inn i regionen – markedsføre stabil arbeidskraft, lav arbeidsgiveravgift og brukbar kommunikasjon. Det trengs noen som jobber med målsettingene i strategisk plan og befolkningsutviklingen i regionen generelt. Stillingene skal operasjonalisere mål og visjoner i den strategiske planen for regionen, og det krever styring.

Skeptisk

– Vi har uttrykt stor skepsis til å dele funksjonen på denne måten og det har og så næringslivet gjort gjennom Næringsforum i Fjellregionen, sa varaordfører Ola Eggset (V).
  – Med denne modellen må det brukes ressurser på å koordinere arbeidet – ressurser som kunne vært brukt på strategisk plan og på å oppfylle mål og visjoner. Når det er sagt så så går vi for innstillingen. Med den sterke begrensningen som ligger ved at Tynset og Røros ikke blir enige om en samlokalisering av tjenesten, vil dette likevel kunne hjelpe oss med å nå de overordnede målene, sjøl om det ikke vil hjelpe oss førstelinjetjenesten, sa Eggset.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse