annonse
PolitikkSATT I ARBEID: Valborg Ligård (t.v.) og Jan Inge Grøndalen har gjort unna 8-9 dager siden oppstarten 1.juni, der de er satt til å lede utredningsarbeidet mot et forslag om Alvdals framtidig skolestruktur.  - Vi er takknemlige for at dere tok jobben sa rådmannen, før de to orienterte om tenkt framdrift og de utfordringer de foreløpig har sett. Foto: Ole Sylte Heggset.

Med Valborg Ligård ved roret og Jan Inge Grøndalen som rådgiver har arbeidet med å utrede framtidig skolestruktur i Alvdal, nylig startet opp. Torsdag informerte de formannskapet om oppstarten, og tanker om strukturering av det videre arbeidet.

Vi har tidligere intervjuet Valborg Ligård i forbindelse med at hun har tatt på seg ansvaret med å lede utredningen mot ny, framtidig skolestruktur i Alvdal. I forkant av torsdagens møte i formannskapet orienterte de to ansatte ressursene som skal lede arbeidet, litt om oppstart og foreløpige tanker for den videre framdriften fram mot fristen neste vår.

Godt i gang

Før innlederne startet sin orientering, uttrykte imidlertid rådmann Erling Strålberg stor tilfredshet på vegne av kommunen for at de to ressurspersonene hadde tatt på seg oppdraget.  – Dere representerer vel rundt 100 års fartstid i innen skoleverket, og vi føler oss svært sikre på at den utredningen som nå igangsettes, vil gi oss et solid grunnlag for å lande skolestrukteren for neste generasjon alvdøler.

Valborg Ligård innledet med at hun følte de hadde kommet godt i gang, trass i bare 8-9 dagers virketid. – Det er gjort befaringer både på Plassen og Steigen skoler. Gode folk er dessuten med oss i så vel referansegruppene som i faggruppa. I tillegg vil vi bruke tid på å kartlegge alt arbeid som er gjort omkring utredninger i forhold til skole og flerbrukshus tidligere.

Flere scenarier 

- Det som vil bli viktig å få avklart raskt er om det er noen av scenariene i mandatet vi kan luke ut i tidlig fase, slik at vi ikke nytter konsulentbistand og tid på å utrede noe som ikke er aktuelt likevel.

– Allerede nå ser vi nok at Steigen skole vil stå foran store påkostninger, og videre bruk av dette bygget kan det derfor være viktig å få avklart om det i det hele tatt skal brukes tid på. På Fåset bestemte raskt en riving av den gamle skolen, da en ny skulle opp. Riving kan være retteste valg for Steigen også. Plassen skole er ut fra dagens krav i en langt bedre forfatning, forklarte Valborg Ligård. – I mandatet vårt er det sagt at vi skal se på 1-10.trinn, altså både barne- og ungdomsskole, og da er det nødvendigvis tre ulike scenarioer vi skal vurdere:

  1. En felles barne- og ungdomsskole
  2. En ungdomsskole / en barneskole
  3. En ungdomsskole / to barneskoler, som i dag

Mye og godt engasjement

Valborg Ligård og Jan Inge Grøndalen fortsatte så med at de følte at det var mye god stemning i forhold til det arbeidet som skal utføres, og slik sett et positivt engasjement. – Men, som forventet er det selvsagt et stort engasjement rundt lokalisering. Vårt mål er å døyve denne delen av engasjementet nå, da denne diskusjonen vil komme i en senere fase.

– Samtidig ser vi så at plassering er vesentlig for vårt arbeid, opp mot at kroppsøvingsfasiliteter også er noe som skal være på plass i eller ved en ny skole. Ut over de arealene ved Grindegga, på Sørhusjordet og ved Plassen skole, som pekes på som tre aktuelle i kommunedelplanen for Alvdal tettsted, er det derfor naturlig at vi mener noe i forhold til et fjerde tomtealternativ vi vet mange også har sterke meninger om, sa Valborg, og siktet til idrettsanlegget på Steimoegga.

Til Ringsaker på besøk

– Det blir vesentlig å finne ulike skoler å se på, og her har vi gode eksempler i regionen, samt at vi har begynt arbeidet for å kunne besøke en kommune som har gjort mye innen skolestruktur den senere tiden. Her har vi tenkt en studietur til Ringsaker i september, og håper at hele kommunestyret vil bli med oss, sa Ligård og Grøndalen.

- Her er det flere sammenlignbare skoler, der blant annet Brøttum har 1-10.trinnstilbud, Fagerlund skole i sentrum er en barneskole med flerbrukshall ved siden av, og det samme gjelder for Nes. Lokalt har vi så Røros og Tynset som er spennende barneskoler lokalt ut fra ulike utfordringer, samt Fåset som ei aktuell ny, men lita skole. Folldal har dessuten sitt nybygg med 1-10.trinnstilbud.

– Økonomi betyr ellers mye i det arbeidet vi skal utføre, og selv om vi på ingen måte har konkludert vil vi blant annet tidlig måtte ta en avgjørelse på om ny skole med 1-10.trinn i det hele tatt er realistisk i forhold til økonomi, på lik linje med scenariet med restaurering av Steigen skole.

Helt til slutt minnet Ligård og Grøndalen om at vi alle skal ta med oss det faktum at elever i alvdalsskolene faktisk er på Hedmarks-toppen, og slik sett er læringsmiljøet godt. Vi ser i tillegg at elevtallet er stabilt på rundt 250. Ut fra dette blir så jobben vår å sikre at Alvdal også er i toppsjiktet om 10-20 år, og da må vi følge med i utviklingen. 

Innspill og debatt

  – Både fungerende ordfører for dagen, varaordfører Ola Eggset (V), samt rådmann Erling Strålberg, var begge klare på at de tok med seg de oppspill som var kommet gjennom orienteringen. – Ellers føler jeg sterkt for at vi nå toner ned så mye som mulig, en diskusjon om lokalisering, sa han.

Inge Rune Wahlstrøm (Frp) spurte så Ligård og Grøndalen hva de mente var det viktigste for politikerne i forhold til framtidige vurderinger i skolediskusjonen, hvorpå Ligård svarte tydelig.  – Det pedagogiske er uten tvil viktigst, mens mange andre ting også bør komme i forkant av diskusjonen om lokalisering, sa hun, og poengterte at uansett vil det ikke være mulig for dem å fremme noe som sikrer at alle får viljen sin, sa Valborg, og mente at kanskje besteforeldregenerasjonen er den krevende og de som er mest opptatte av lokalisering. – Vi må ikke starte der, sa hun.

Til slutt initierte både Wahlstrøm, og deretter Eggset en takk for orienteringen om oppstarten. – Det blir en spennende prosess å følge dere fram mot neste vår, og vi gleder oss til resultatet, sa Eggset på vegne av formannskapet. 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts