annonse
PolitikkORDFØRERDUO: I Svein Borkhus sitt fravær var det varaordfører Ola Eggset (V) som svingte ordførerklubba torsdag, mens Leif Langodden (Sp) ble utnevnt til setteordfører for dagen. Foto: Ole Sylte Heggset.

Formannskapet likte dårlig å måtte behandle nok en søknad om forlengelse av bygdebokprosjektet, og ga klart uttrykk for at dette er siste gang prosjektet utsettes og tilføres ytterligere midler.

Ap's Mari Kveberg var den første til å ta ordet da bygdeboksaken skulle diskuteres torsdag, og selv om hun og etterhvert flere ga solid honnør til bind 1 av bygdeboken, uttrykte hun klart at hun helst skulle vært denne utsettelsessaken foruten. - Nå er nok nok, sa hun, og fikk med seg blant andre dagens setteordfører Leif Langodden (Sp).

Sagt A, nå D

- Selv om en forlengelse og ytterligere kostnad er noe jeg ikke helt liker å bli forelagt er det kanskje slik at når vi har sagt minst både A og B, og nå er det sikkert C eller D, så støtter jeg saksutredningen, sa han.  

Inge Rune Wahlstrøm (Frp) mente det var synd at man fra dag en ikke hadde tenkt digitalisering, men håpet uansett at dette også kunne bli aktuelt en gang fram i tid. I forhold til bind 1 er jeg tydelig på at dette er et flott bokverk, og det må ikke bli slik at de øvrige bindene ikke holder samme kvalitet. Jeg spør imidlertid om det er tenkt godt nok over forslaget om å redusere antall bøker pr bind fra et opplag på 2500 til 1500 stk. - Bør vi kjøre spørreundersøkelse til alle husstander, eventuelt bruke alvdalmiv.no til å spørre både innebygds og utenbygds i forhold til interessen for å kjøpe og kanskje gjøre en bestilling allerede nå, sa han.

Opplag 1500 stk

  - Vedrørende digitalisering er dette mulig å få gjort senere sa både rådmann og enhetsleder kultur i forhold til Wahlstrøms første spørsmål. Forskjellen i trykkekostnad på de 1000 i opplagsreduksjon ble det også spurt om, og rådmannen svarte at det ut fra hans innsikt i saken ville beløpe seg til drøye 80 0000 kroner. Ut fra diskusjonen ble det fra Wahlstrøm fremmet forslag om å kjøre en runde med bestillingsskjema til alle grender samt via alvdalmiv.no, for å kunne kartlegge om det eventuelt er behov for større opplag enn 1500 stk på enkelte av bindene, men hans forslag ble nedstemt av de øvrige representantene.

Det enstemmige vedtaket i tråd med innstillingen lyder dermed som følger:

  1. Alf Eggsets engasjement som bygdebokforfatter forlenges med 6 måneder, innenfor en kostnadsramme på kr 400.000 
  2. Eggset framlegger en framdriftsplan som kvartalsvis viser hvor langt arbeidet skal ha kommet i forhold til oppsatt tidsplan. Det må også legges klare begrensninger på stoffmengde, slik at det ikke overskrider ca. 600 sider per bok
  3. Arbeidet med bygdebok for Alvdal vil bli fulgt opp av administrasjonen med møter kvartalsvis med bygdebokforfatter, enhetsleder kultur og bygdeboknemnda
  4. Det skal trykkes 1500 eksemplarer av de neste bindene
  5. Bygdeboka utgis i 4 bind
  6. Siste bok skal være ferdig produsert og i salg til jul 2014
  7. Økte kostnader finansieres ved bruk av disposisjonsfond

Det ble uttrykt stor tilfredshet fra formannskapets medlemmer generelt, over at tilfanget av stoff har blitt såvidt stort at arbeidet både har trengt lengre tid og at det nå ble vedtatt et fjerde bind av bygdeboken.  - Det tyder på stort engasjement fra både bygdeboknemnda og mange privatpersoner i bygda vår, sa dagens fungerende ordfører Ola Eggset. Bind 2 av bygdeboken er nå klart for trykking, med tenkt utgivelse i høst.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse