annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 NY BRU: Auma bru ble tatt av flommen i vår. Nå forskutterer kommunen for kostnadene med å få til ny bru så snart som mulig. Foto: Ola Aaeng Næsteby

Kommunestyret vedtok torsdag enstemmig å forskuttere kostnader både til ny Auma bru og til utbedring sav skader på Sivildalsveien som følge av flommen i mai.

I begge tilfeller ble det gjort store skader, som er meldt Naturskadefondet. På grunn av lang behandlingstid der, har både Kveberg-Stand veilag og Veglaget Sivildalen-Garvika søkt kommunen om forskuttering på erstatning for å få brue og vei i orden igjen så fort som mulig.

Kommunestyret bevilget inntil 600.000 kroner til ny Auma bru og inntil 350.000 kroner til utbedring av Sivildalsveien.
  Begge beløpene belastes disposisjonsfondet og skal refunderes så snart erstatningsoppgjør fra Naturskadefondet er på plass.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts