annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 VIKTIG: – Kanskje den viktigste saken vi har i år, mente Venstres Stein Hoset. Foto: Ivar Thoresen

Offentlighet, åpenhet og tillit til den kommunale forvaltningen var viktige stikkord da kommunestyret torsdag tok seg god tid til å gå gjennom og diskutere kontrollutvalget og forvaltningsrevisjonens rapport i saken etter påstandene fra Jan Inge Gjermundshaug om kameraderi og inhabilitet i forbindelse med kjøp og salg av eiendom i kommunens regi.

Rapporten konkluderer med at det ikke foreligger noen dokumentasjon eller nærmere konkretisering av de påstander som er fremsatt i brev fra Jan Inge Gjermundshaug av 17.01.13 vedr inhabilitet og kameraderi i behandlingen av saker vedr kjøp og salg av eiendom i Alvdal kommune.
  – Det kunne vært fristende å slutte seg til konklusjonen og ferdig med det. Men jeg tror det er tjenelig at kommunestyret med sine mange roller dveler litt ved måten det er jobbet på og realitetene i denne saken, sa Venstres Stein Hoset og tok en grundig drøfting om rapporten.

Viktig sak

– Jeg tror dette er den viktigste saken vi har i dag – kanskje den viktigste vi har i år. Den er uvanlig. Kanskje ikke så komplisert, men sammensatt og omfattende og det kan være klokt å øve seg på sakstypen, mente Hoset og uttrykte stor tilfredshet med arbeidsform og grundighet i behandlingen, både fra kontrollutvalget og forvaltningsrevisjonen.
  – Når kontrollutvalget i sitt arbeid ikke finner opplysninger om at kameraderi finnes velger jeg å feste lit til konklusjonen, og jeg tror kommunestyret kan gjøre det samme, fortsatte Hoset og konkluderte med at målet må være mer offentlighet og at det er er noe det må jobbes kontinuerlig. med.
  – Alvdal er neppe verre enn andre uten at det er noen trøst. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til.

Må kunne omgås

Leif Langodden (Sp) roste Hoset for gode betraktninger i saken, og understreket at offentlighet og tillit er viktig for den kommunale forvaltningen.
  – Alt vi gjør må tåle offentlighetens lys. Vi må kunne stå for det vi har gjort, og det krever tillit både oppover, nedover og sideveis i systemet, sa Langodden.
  Arne Dagfinn Øynes (Krf) ga Stein Hoset rett i at dette var en av de viktigste sakene kommunestyret har håndtert på lang tid.
  – Det skal gå an å være kamerater uten å drive kameraderi. I ei bygd som vår bør vi kunne omgås hverandre uten å bli beskyldt for å overdrive vennskap, mente Øynes.
  – Kommunen skal skape tillit, men den tilliten må innbyggerne også være med på å bygge. Veien til politikerne skal være kort, og det tror jeg den er i Alvdal, avsluttet ordfører Svein Borkhus (Ap).

Her er vedtaket

Her er hele det enstemmige kommunestyrevedtaket i saken:
1.    Forvaltningsrevisjonsrapporten ”Forvaltningspraksis ved kjøp og salg av eiendom” tas til etterretning.
2.     Kommunestyret ber rådmannen i Alvdal om å følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten:

  • a.    Kommunens delegeringsreglement oppdateres i samsvar med endringer som følger av vedtak om prinsipper for bruk av kommunale eiendommer som ledd i næringsutvikling.
  • b.    Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et forslag til reglement for kommunestyret
  • c.    Det gjøres en mer kritisk vurdering i forhold til å unnta dokumenter fra offentlighet

Kommunestyret tar til etterretning de konklusjoner som kontrollutvalget gjennom sine undersøkelser har gjort. Det foreligger ingen dokumentasjon eller nærmere konkretisering av de påstander som er fremsatt i brev fra Jan Inge Gjermundshaug av 17.01.13 vedr inhabilitet og kameraderi i behandlingen av saker vedr kjøp og salg av eiendom i Alvdal kommune.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts