annonse
Politikk

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 IMPONERT: Hedmark Frps toppkandidater med Tor André Johnsen i spissen var imponert over det de fikk se og høre under valgkampbesøket hos Synnøve Finden tirsdag ettermiddag. Bak fra venstre: Personalsjef Christian Eidsvåg og produksjonsdirektør Øyvind Berg hos Synnøve Finden i Alvdal, Inge Rune Wahlstrøm, kommunestyrerepresentant for Frp i Alvdal, stortingsrepresentant Per Roar Bredvold, 3. kandidat for Hedmark Frp til Stortingsvalget Erling Behrens og 2. kandidat for Hedmark Frp til Stortingsvalget Hege Jensen. Foto: Ivar Thoresen

Valg2013Fremskrittspartiets toppkandidat i Hedmark til høstens Stortingsvalg Tor André Johnsen lot seg imponere under tirsdagens valgkampbesøk hos Synnøve Finden i Alvdal. Samtidig ler han av Alvdals politiske flertall, som han hevder på død og liv vil beholde Riksveg 3 gjennom sentrum.

Hedmark Frps tre toppkandidater Tor André Johnsen, Hege Jensen og Erling Behrens, la sammen med stortingsrepresentant Per Roar Bredvold og Frps eneste kommunestyrerepresentant i Alvdal, Inge Rune Wahlstrøm, tirsdag valgkampturen innom meieriet til Synnøve Finden – Nord-Østerdals største private næringsvirksomhet med 125 ansatte.
  De var mektig imponert over historien de fikk høre av produksjonsdirektør Øyvind Berg og personalsjef Christian Eidsvåg.

Mulig å drive lønnsomt overalt

Da Tine la ned meieriet i Alvdal i 1995 var det 12 ansatte ved anlegget og de tok årlig mot seks millioner liter mjølk. Nå har Synnøve Finden bygd opp anlegget til å bli et av Norges aller største meierier, med 125 ansatte og et årlig mottak på 95 millioner liter mjølk.
  – En imponerende virksomhet, sier Tor André Johnsen.
  – Dette viser at det gjennom å tenke nytt og annerledes er mulig å drive lønnsomt overalt i Norge.

Bedre rammevilkår

Johnsen og hans kolleger lyttet nøye da produksjonsdirektør Øyvind Berg snakket om rammevilkårene Synnøve Finden jobber under, med Tine som en dominerende aktør – som både konkurrent og fastsetter av prisen Finden må betale for mjølka.
  – Vårt håp er rettferdige konkurransevilkår, men det er et langt lerret å bleke. Det er opp til politikerne å bestemme hvordan dette skal styres, sier Berg og tar til orde for å få på plass en statlig aktør som kan kontrollere Tines prispolitikk på samme måte som Post- og teletilsynet kontrollerer Telenor.
  – Det høres ut som et veldig fornuftig forslag, mener Frps stortingsrepresentant Per Roar Bredvold.
  Frp-politikerne lovte også å følge opp Findens ønsker om større fleksibilitet i Arbeidsmiljøloven om de kommer i posisjon etter høstens valg.
  – Vi må ha et regelverk som ivaretar både bedriftseiere og de ansatte, men Frp mener det må være mye større fleksibilitet i Arbeidsmiljøloven enn tilfellet er i dag, sier Per Roar Bredvold og peker spesielt på mulighetene for midlertidige ansettelser, vikarer og deltidsansettelser.
  – Arbeidsmiljøloven slik den er nå er næringsfiendtlig, mener Tor André Johnsen.

Kan leve med redusert toll

Samtidig som Frp-politikerne lot seg imponere over Synnøve Finden har partiet programfestet å redusere tollen på landbruksvarer. Noe som i følge regjeringspartiene vil føre til en svært vanskelig konkurransesituasjon nettopp for bedrifter som Synnøve Finden.
  – Vi kan leve med ulike tollnivåer hvis Tine gjør jobben sin som markedsregulator. Men bonden trenger tollbeskyttelse, sier produksjonsdirektør Øyvind Berg.
  – Det ville vært en utfordring for oss om tollen ble borte i sin helhet. Det må være en skjerming når mjølkeprisen er så høy som den er i Norge, fortsetter han.
  – Vi tror Synnøve Finden ville levd like godt uten toll på landbruksvarer, sier Per Roar Bredvold og understreker at Frp ikke foreslår å fjerne tollen på landbruksvarer, men å redusere den.

Mindre landbruksbyårkrati

Førstekandidat Tor André Johnsen er også tydelig på Fremskrittspartiets ønsker om å endre landbrukspolitikken.
  – Vi ønsker å avskaffe dagens byråkrati og gi produksjonsstøtte pr. produsert enhet. I 1965 var det 80 bønder pr. byråkrat, nå er det 20 bønder pr. byråkrat og en byråkrat for hver helltidsbonde i Norge. Slikt blir det ikke bærekraftig utvikling av, sier Johnsen.
   Frp ønsker å skape den bærekraften gjennom enklere ordninger, gradvis reduksjon av overføringene og økt matproduksjon.
  – Matproduksjon er viktigere enn distriktspolitikk i landbruket, sier Johnsen og mener det er andre virkemidler som skal brukes i distriktspolitikken.
  – Hver bonde er en sjølstendig næringsdrivende som må få drive som de sjøl vil uten for mye reguleringer, kvoter og regler.
  Per Roar Bredvold supplerer:
  – Med den politiske ledelsen vi har hatt gjennom de siste åtte åra – og med landbruksminister fra Senterpartiet – er det blitt lagt ned tre gardsbruk hver eneste dag. Vi må stoppe den utviklingen.

Mange virkemidler

Tor André Johnsen kjøper ikke påstandene om at Fremskrittspartiets politikk vil rasere landbruket, gjennom blant annet lavere overføringer og redusert toll på landbruksvarer.
  – Det gjelder å se helheten. Vi foreslår også reduserte skatter og avgifter, kraftig utbygging av veinettet som vil redusere transportkostnadene, fjerne avgifter på det som paradoksalt nok heter avgiftsfri diesel. Alt dette er også en del av det å drive landbruk i distriktet.
  Frp vil bruke 450 milliarder kroner mer enn regjeringen på veier og jernbane over en tiårsperiode, og ønsker elektrifisering av Rørosbanen og full fart på videre utbygging av Riksveg 3 gjennom hele Østerdalen til Ulsberg.

Ler av Alvdal

I den forbindelse er ikke Frp-topp Tor André Johnsen spesielt imponert over politikerne i Alvdal:
  – Det er spesielt å se at Alvdal går baklengs inn i framtida. Alle andre steder i hele verden bygges hovedveiene utenom sentrum. Vi ser det i Norge, og jeg har sett det mange steder i utlandet, blant annet i Polen. Men i Alvdal ønsker tydeligvis det politiske flertallet på død og liv å beholde Riksveg 3 gjennom sentrum. Det er ingen andre som tenker slik noen steder. Dette er jo sånn det var i cowboy-tida i USA, der veiene gikk midt gjennom byene.
  – Jeg må le av det, sier Tor André Johnsen.
  Men det Frps førstekandidat fra Hedmark tydeligvis ikke hadde fått med seg før han harselerte med det politiske flertallet i Alvdal er at den saken kommunestyret hadde på bordet i vinter slett ikke handlet om å velge trasé for Riksveg 3 gjennom Alvdal sentrum, men om å si ja eller nei til bygging av ny Steien bru og tilhørende trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger av traseen på begge sider av brua.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse