annonse
PolitikkKRITISK TIL FRP-POLITIKK: Ola Flaten er forsker i Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), med base i Alvdal. I saken stiller han spørsmål rundt en del av punktene i FrP's politikk innen landbruk og tollvern, i kjølvannet av at partiets toppkandidat i Hedmark, Tor André Johnsen, besøkte Synnøve Findens anlegg i Alvdal forrige tirsdag. Foto: Ole Sylte Heggset.

Nylig besøkte en gruppe FrP-politikere Synnøve Findens anlegg i Alvdal, og en del av partiprogrammet deres omkring både landbrukets rammevilkår, tollbeskyttelse og arbeidsmiljølov ble gjenstand for diskusjon. Vi har innhentet kommentarer til saken fra NILF-forsker Ola Flaten.

Som et ledd i den pågående valgkampen hadde Synnøve Findens meieri i Alvdal i forrige uke besøk av FrP’s toppkandidat i Hedmark Tor André Johnsen. Han og de øvrige partikollegaene som deltok fikk en orientering om driften ved meieriet av bestyrer Øyvind Berg, mens de også kom utspill rundt sin egen landbrukspolitikk, ostetoll og andre tema.

FrP ønsker å kutte de statlige overføringene til jordbruket med 5-6 milliarder kroner og svekke tollvernet, mener de sjøl at kuttene ikke vil rasere jordbruket. - Reduserte skatter og avgifter skal motvirke de negative virkningene, hevdet de på Finden-besøket.

Dråpe i havet

– Bortfall av avgifter på «avgiftsfri» diesel blir særlig framhevet av FrP, men disse drivstoffavgiftene utgjør for jordbruket samla kun ca. 250 millioner kroner årlig, og blir bare som en dråpe i havet sammenlignet med et støttekutt på 6 milliarder kroner, sier Flaten.

– Flere milliarder i reduserte overføringer og lavere priser er nødt til å svekke en sårbar jordbruksøkonomi. Mye jord vil gå ut av drift, med et tilhørende fall i norsk jordbruksproduksjon og tap av arbeidsplasser, mener forskeren.

Verst for distriktene

Ola Flaten mener FrP er lite opptatt av å opprettholde en tydelig distriktsprofil i landbrukspolitikken. – Distriktsjordbruket, som i Nord-Østerdalen, vil derfor lide mest, mener han og fortsetter videre.

– FrP tror Synnøve Finden ville levd like godt uten toll på landbruksvarer. Kanskje det, men mjølka vil neppe forbli norsk. De ville heller neppe ha sendt mjølk fra andre land til et ostemeieri i Alvdal – eller for den del andre steder i Norge. Både produksjonen av så vel råstoffet som osten ville nok ha blitt flagga ut til billigere produksjonsland, tror forskeren.

Ostetollen viktig for Finden

Synnøve Findens osteproduksjon i Alvdal, både i regi av egne merkevarer og den leieproduksjonen de gjør for dagligvarekjedene, er utsatt for importkonkurranse.  – Den mye omtalte økningen i ostetollen har derfor styrket konkurransesituasjonen for all norsk ost, og de næringsmiddelansatte så vel på Synnøve Finden som ved andre meierier landet over. FrPs foreslåtte tollreduksjoner vil virke motsatt, og svekke disse arbeidsplassenes sikkerhet for framtiden, tror Ola Flaten.

Store ringvirkninger

I følge en fersk rapport utarbeidet av Flatens kollegaer i NILF, viser den at ingen kommuner i Hedmark har en større andel av samlet verdiskaping i kommunen knyttet til landbruk og landbruksbasert industri enn Alvdal.

– Disse næringene gir også ringvirkninger i form av mange arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i lokalsamfunnet for øvrig. Omfanget av offentlig tjenestetilbud (som skole, barnehage, helse, eldreomsorg og kultur), varehandel og andre private servicetilbud i Alvdal vil bli langt magrere dersom rammevilkårene for norsk jordbruk og matvareindustri svekkes vesentlig, mener Ola Flaten i sin kommentar til utspillene i FrP’s partiprogram.

– Deres standpunkt om billigere mat og mindre landbruksstøtte er sjølsagt helt legitimt, men de kan ikke samtidig si at norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri vil klare seg. De må være edruelige på hvilke konsekvenser forslagene deres vil få for ulike grupper, avrunder landbruksforsker Ola Flaten.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts