annonse
Politikk BLE NASJONALT STRIDSTEMA: Da Hedmark Frps toppkandidater med Tor André Johnsen i spissen besøkte Synnøve Finden tirsdag 6.august, ble det opptakten til et stridstema på toppnivå i valgkampen. Bak fra venstre: Personalsjef Christian Eidsvåg og produksjonsdirektør Øyvind Berg hos Synnøve Finden i Alvdal, Inge Rune Wahlstrøm, kommunestyrerepresentant for Frp i Alvdal, stortingsrepresentant Per Roar Bredvold, 3. kandidat for Hedmark Frp til Stortingsvalget Erling Behrens og 2. kandidat for Hedmark Frp til Stortingsvalget Hege Jensen. Foto: Ivar Thoresen.

FrP-gruppa som besøkte Synnøver Findens meieri i Alvdal i starten av august, møtte motargumenter i forhold til politiske utspill rundt ostetoll og øvrig landbrukspolitikk fra lokalt ansatt NILF-forsker og gardbruker Ola Flaten. Sist helg ble disse oppslagene på Alvdal midt i væla bakgrunn for overskrifter i Nationen, der både konserndirektør i Finden, landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum, samt Norges Bondelags leder Nils T. Bjørke, kom på banen.

Onsdag 7.september refererte vi fra FrP-besøket ved Synnøve Findens meieri i Alvdal, der toppkandidat for partiet til høstens stortingsvalg, Tor André Johnsen, gikk tøft ut omkring ostetoll og landbrukspolitikken til den rød-grønne sittende regjeringen, samtidig som han mente at Findens satsing i Alvdal beviser at der mulig å lykkes overalt.

NILF-forsker og alvdøl Ola Flaten lot seg friste utpå med en uttalelse til oss, der han mente at både utspill omkring ostetoll og den generelle landbrukspolitikken som FrP fronter, ikke er edruelige. - De må være edruelige på hvilke konsekvenser forslagene deres vil få for ulike grupper, avrundet han i dette intervjuet, og poengterte at både mjølkeproduksjonen og osteproduksjonen med stor sannsynlighet vil måtte flagges ut til billigere produksjonsland med FrP ved roret.

Gjennom sist helg ble disse to oppslagene på Alvdal midt i væla bakgrunn for uttalelser frabåde Scandza-direktør Lars Tretteteig, landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum, samt Norges Bondelags toppleder Nils T. Bjørke. - Frp heier på utenlandsk kapital fremfor å stase på norsk næringsmiddelindustri og norske bønder, uttalte bondelagsleder Nils T. Bjørke i en pressemelding som blant flere Nationen slo opp på førstesiden.

Etter det vi kjenner til er ikke siste ord i denne eksempelsaken rundt ostetoll og øvrig landbrukspolitikk med utgangspunkt i Synnøve Findens anlegg på Alvdal sagt. Muligens vil nå også statsråden med flere ta turen til Finden og Alvdal i valgkampinnspurten.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse