annonse
Politikk



LANDBRUKS- OG MATSTATSRÅD: Trygve Magnus Slagsvold Vedum dukker opp på nytt Alvdals-besøk når han torsdag 5.september besøker både Synnøve Findens meieranlegg, samt Storsteigen VGS, før et folkemøte på Aukrustsenteret venter til kvelds. Pressefoto: Torbjørn Tandberg/LMD.

Midt i valgkampdiskusjonen om ostetoll og generell landbrukspolitikk har Synnøve Finden og Alvdal tydeligvis blitt et populært sted å besøke. Torsdag 5.september, under ei uke før den neste stortingskabalen ramler på plass, er det sittende landbruks- og matstatsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum sin tur.

Hedmark Bondelag og LO er sammen arrangører når det kvelden torsdag 5.september arrangeres folkemøte på Aukrustsenteret med toll og norsk matproduksjon som tema. – Produksjon og foredling henger sammen, og Alvdal topper jo Hedmark-statistikken i forhold til verdiskapingen ut fra landbruk, skogbruk og tilleggsnæringer, der denne i en fersk NILF-rapport ble satt til hele 35 % med basis i 2010-tall. Med den publisitet som media og nå sist FrP har skapt rundt tollutfordringene og norsk landbruk, var Alvdal et naturlig stoppested for et slikt folkemøte, sier leder Einar Myki i Hedmark Bondelag.

Grøtting bekrefter

Ikke overraskende skal dagens ansvarshavende statsråd i Landbruks- og matdepartementet, Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp), delta på møtet 5.september. Dette bekreftet vår egen stortingsrepresentant Olov Grøtting i går kveld til Alvdal midt i væla.

  – Ja, Trygve Magnus kommer, og før det politiske møtet på Aukrustsenteret, initiert av LO og Bondelaget, vil han også besøke både Synnøve Findens meierianlegg, samt Storsteigen VGS, opplyser hun. Vi kommer tilbake med mer informasjon når programmet for statsrådens besøk er på plass.

Bondelaget og fagforeningene

Hedmark Bondelag medvirker for øvrig i flere møter sammen med fagforeningene i Nord-Østerdalen, og allerede kommende mandag kveld den 26.august, skal fylkesleder Myki delta når Fagforbundet markerer sitt 25-årsjubileum i Tynset kulturhus. 

– Kanskje litt uvant av oss å vise ansikt med fagforeningene på denne måten, både nå først på Tynset og i forbindelse med folkemøtet på Alvdal 5.september, men jeg føler at begge parter er blitt langt mer bevisste av vår gjensidige avhengighet, lyder det fra bondelagsleder Myki.

Mens deltagerlista av politikere, møteleder, og eventuelt andre til møtet i Alvdal enda ikke er helt klar, vil det bli holdt innlegg/appeller fra så vel stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap), som stortingsrepresentantene Olov Grøtting (Sp) og Karin Andersen (SV), samt altså Einar Myki i bondelaget, på det aktuelle møtet på Tynset kommende mandag. 

Einar MykiAKTIV BONDELAGSLEDER: Hedmark Bondelags leder Einar Myki er aktiv om dagen, og håper på mye folk når det blir valgkampduell om ostetoll og landbrukspolitikk 5. september. – Sysselsettingseffektene som primærnæringene i Alvdal og for den del resten av regionen og fylket vårt kan vise til, sier alt om den betydningen landbruksnæringen har for det øvrige lokalsamfunnets eksistens, mener Myki. Foto: Hedmark Bondelag.

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse