annonse
PolitikkSTEMMESANKING: Representanter fra ni ulike partier jaktet på stemmer fra alvdalsungdom og Storsteigen-elever i gårdagens skolevalg. Her er det f.v. FrP's Katrine J Solberg, samt Miljøpartiet de grønnes Ingebjørg Øveraasen og to unge damer fra Høyre, som forsøker å overtale Eivind Dahlen Måna (midten) og Sander Nyrønning (t.h.). Foto: Ole Sylte Heggset.

Gårdagens skoledebatt på samfunnshuset hvor ungdomsskolen og Storsteigen VGS arrangerte valgkampdebatt med politikere fra ni ulike partier, fikk et svært ulikt utfall når de unge gikk til valgurna. Høyre var i rent flertall blant 9 og 10.klasse, mens Sp var det samme på Storsteigen.

Det var stort engasjement fra både salen og de ni ulike politikerne på podiet i samfunnshuset, når Storsteigen VGS i samarbeid med Alvdal ungdomsskole hadde lagt opp til valgkampduell forut for skolevalget sist mandag.

Ulike tema i fokus

Miljø, helse, kollektivtrafikk, landbruk og selvsagt skolenes kvalitet, stod i fokus fra så godt som alle innlederne fra de ulike partiene som var representert, henholdsvis Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Miljøpartiet de grønne, Kristelig Folkeparti, Rødt, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. 

De helt store ordvekslingene uteble nok, men som med de mer erfarne politikerne på fylkesnivå og nasjonalt, haglet det med beskyldninger på hva de ulike partienes politikk vil medføre av konsekvenser, og enkelte av paneldeltakerne hadde tydeligvis satt seg godt inn i Alvdal og de øvrige kommunene i regionen sine utfordringer og særtrekk. 

Fornøyde arrangører

Assisterende rektor ved Storsteigen VGS, Øyvind Randen, samt ungdomsskoleelev Even Hagesveen, var de to som på en god måte styrte ordveksling og debatt etter at Svein Borkhus som ordfører hadde ønsket alle i salen velkomne til arrangementet, og både de og representanter fra skolene for øvrig var godt fornøyd med arrangementet.

– Ja, dette syns jeg fungerte svært godt, og det er veldig bra om vi kan fortsette dette samarbeidet mellom ungdomsskolen og Storsteigen VGS ved senere valg, sa ungdomsskolerektor Erik Vangen Jordet, og mente dette var en viktig samfunnsfagtime.

Stor forskjell i partivalg

Da debatten var over, fikk så ungdommen god tid til å prate med de ulike partienes representanter som var møtt solid opp for å sanke stemmer. Mange benyttet sjansen til en siste sjekk på sine saker, før de gikk til valgurnene, og det var tydeligvis stor forskjell i hvordan ungdomsskolelevene fra Alvdal og Storsteigens elevmasse oppfattet innleggene.

Hele 56,8 % av de 74 avgitte stemmene i skolevalget for ungdomsskolenes elever gikk til Høyre. Med bakgrunn i at Høyre ikke er representert med partigruppe i Alvdal, kan det kanskje være duket for dette i framtiden, om ungdommen står på sitt. Videre fikk Sp 14 stemmer, eller 18,9 %, mens alle de andre kun sanket fra 1-4 stemmer. Riktignok med unntak av KrF som trass i bra med applaus fra salen i debatten, ikke fikk en eneste stemme.

Storsteigens elevmasse valgte så en god del annerledes, og ikke uventet stakk Sp av med majoriteten. Blant 55 elever som avga stemmer, fikk de tillit fra 26 av disse og altså 51,0 %. Videre her vanket det også noen stemmer også til Venstre, som med 21,6 % var nest største parti. Kun tre andre partier fikk tillit blant Storsteigen-elevene, 15,7 % til Høyre, 7,8 % til Ap og 3,9 % til SV.

Skolevalg panelNI PARTIER: Hele ni ulike politiske partier med stort sett ungdomspolitikere var på plass i samfunnshuset da skoleelevene fikk en smak av valgkampen mandag. Foto: Ole Sylte Heggset.

Skolevalg sal2MYE INFORMASJON: Alle partiene som satt i panelet hadde også med seg støttespillere på stands etterpå, slik at ungdommen fikk anledning til både å samle mer informasjon, samt spørre ut om konkrete saker som opptok dem. Engasjementet var stort blant mange. Foto: Ole Sylte Heggset.

Skolevalg BorkhusVELKOMMEN: Ordfører Svein Borkhus fikk æren av å åpne valgkampdebatten på samfunnshuset mandag. Foto: Ole Sylte Heggset.

Skolevalg salenFULL SAL: Både ungdomsskolens og Storsteigens elever lyttet til hva de ulike debattantene i panelet hadde å si, og en fullsat sal svarte med klappsalver på flere av valglovnadene til de ulike representantene. Foto: Ole Sylte Heggset.

Skolevalg debattlederneORDSTYRERE: Øyvind Randen, assisterende rektor ved Storsteigen VGS, samt ungdomsskoleelev og ungdomsrådsrepresentant Even Hagesveen, styrte ordvekslingen mellom politikerne på en ryddig og effektiv måte. Foto: Ole Sylte Heggset.

 

 

 

 

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts